Gisat - první firma v oboru dálkového průzkumu Země v České republice

Snímek měsíce

V severním Atlantiku ve vodách bohatých na živiny se každé léto namnoží fytoplankton, který se pak táhne v pásech dlouhých stovky kilometrů. Minulé léto se rozbujel zvláště intenzivně.

 
 

Zprávy z Gisatu

C2e68_agribf-ilu
06.08.2018

DPZ a monitoring plodin

Modelování biofyzikálních a produkčních parametrů zemědělských plodin. More

 
11985_pucs-ilu
05.06.2018

Projekt CLIMATE-FIT

Vývoj služeb pro modelování teplotních poměrů a tepelných ostrovů ve městech. More

 
9fe4_sen4cap-ilu
05.04.2018

Projekt SEN4CAP

Nové přístupy pro sledování zemědělských aktivit pomocí družicových dat Sentinel. More

 
697f_urs-ilu
10.09.2017

Recertifikační audit ISO

Dodržování standardů ISO 9001 a ISO 1400 bylo prověřeno pravidelným auditem. More

 

Zprávy ze světa

7830_illustration
30.05.2019

Mapy znečištění ovzduší...

… Země vznikají na základě dat naměřených evropskou družicí Sentinel-5P. More

 
A5e0f_ecog-video-small75
20.05.2019

eCognition TV...

...YouTube kanál s mnoha inspirativními návody a tipy pro práci s eCognition. More

 
1655c_illustration
30.03.2019

Přelomové období roků...

… 2018 a 2019 mění stav kosmonautiky a ukazuje trendy budoucího vývoje. More

 
5d2ee_illustration
30.01.2019

Družici WorldView-4...

… postihla závada, která tuto elitní družici pravděpodobně natrvalo vyřadí z činnosti. More