Aplikace

Aplikace GISAT

Zemědělství Životní prostředí Lesnictví Geologie & pedologie Infrastruktura Land & urban management Krizový management Marketing Land Cover Land Use CORINE CLC Družicová data DPZ RADARSAT archivní scény IKONOS QUICKBIRD ASTER ERS RADARSAT TERRASAR-X LANDSAT SPOT

Služby a produkty Gisatu zahrnují široké spektrum aplikační oblastí. Potřeba práce s aktuální a objektivní prostorovou informací se dnes objevuje i v mnoha negeografických oborech a data dálkového průzkumu Země tak získávají stále nové možnosti svého využití. Velkého rozmachu při využívání družicových dat jsme však svědky i v klasických oblastech, jako je například zemědělství nebo životní prostředí, které stále zůstávají nosnými aplikacemi v činnosti naší firmy.