Infrastruktura

illustration.description

Data dálkového průzkumu Země mohou přispět v naprosté většině aktivit spojených s rozvojem infrastruktury. Družicová data jsou pravidelně s výhodou využívána během jednotlivých fází projektu jako:

 • předběžné studie
 • vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí (studie EIA)
 • detailní předrealizační technická dokumentace
 • monitoring stavby a stavebních plánů
 • kolaudační řízení

Hlavní výhody využití dat DPZ v projektech zaměřených na rozvoj infrastruktury jsou tři: první – měřítková flexibilita. Jiná (nejvíce cenově efektivní) varianta dat z pohledu rozlišení je použita na předběžné studie a jiná, detailní a tím i dražší, data jsou použita až v případě úspěšného vývoje projektu; druhá výhoda – přístup k datům, což je specielně důležité například v rozvojových zemích, kde přístup k národním zdrojům je často pouze teoretický. Třetí výhodou je pak možnost retrospektivního mapování nad archivními daty.

Hlavní služby Gisatu v této oblasti jsou následující:

 • multi-kriteriání optimalizace trasy liniového objektu (např. voda, kanalizace produktovody, stavební pozemky)
 • multi-kriteriální vyhodnocení rizik (např. vyhledání vhodné lokality pro úložiště nukleárního odpadu)
 • resource-demand analysis support (e.g. sewage size planning)
 • analýza fragmentace krajiny liniovými prvky
 • clutter data for telecom and radio transmitter planning
 • základné a tématické image-mapy různých měřítek a pro různé účely
 

Přehled relevantních projektů

Akronym Název / Rok Zákazník
G-NEXT Vývoj mapovacích služeb v oblasti bezpečnosti a krizového řízení
2013 - 2015 7. Rámcový program EU / e-GEOS Spa (Itálie)
EOEUROPA Monitoring vývoje stavby cementárny v Derbě v Etiopii
2012 Evropská kosmická agentura (ESA)
G-MOSAIC Mapovací služby pro podporu bezpečnostních aktivit
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / e-Geos (Itálie)
geoland2 Mapování krajiny v rámci GMES
2008 - 2012 7. Rámcový program EU / Astrium GmbH (Německo)
FRAGMEN Mapování a analýza fragmentace krajiny
2009 - 2011 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) & Švýcarský federální úřad pro životní prostředí (FOEN)
BENRAIL Družicové ortofotomapy pro plánování železnice Benin a Niger
2010 GKR HOLDING a.s. / Metroprojekt Praha a.s.
RESPOND Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci
2007 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie)
ROADMON Monitorování stavu a změn krajiny v okolí hlavních komunikací metodami dálkového průzkumu Země
2009 - 2010 Ministerstvo dopravy ČR / FSV ČVUT
AFORTHOMAP Vytvoření digitálních ortofotomap pro 7 afghánských měst
2008 SUDOP
ALBRAIL Družicové ortofotomapy pro plánovaní železnice v Albánii
2004 SUDOP
DongGuan Vektorová databáze budov pro město Dongguan
2001 Alcatel (Francie)
LCMAN CZ Tématická mapa hlavních kategorií krajinného krytu ČR
1996 Mannesmann Eurocom GmbH (Německo)
INGOMAP Radarová mapa plánované trasy ropovodu
1995 Český geologický ústav

nahoru