Krizový management

illustration.description

Krizový management a bezpečnost je druhou z oblastí evropské iniciativy GMES (‘Global Monitoring for Environment and Security’) pro vývoj a operační nasazení informačních služeb na bázi dat dálkového průzkumu Země (DPZ). Data DPZ tu mají ohromný potenciál. Ať je to datová podpora systémů pro krizový management, monitoring krizové infrastruktury, monitoring povodní čí vyhodnocení škod, podpora rozvojové a humanitární akce, zde všude muže operační nasazení DPZ omezit nebo alespoň včas vyčíslit) materiální škody a to především, ztráty lidských životů. Gisat je aktivní především v následujících aplikačních podoblastech:

 • krizový management
  • podpora systémů pro krizový management
  • podpora datového modelu pro krizový management
  • tvorba webových mapových služeb
  • 3D simulace
  • datová podpora interního/externího simulačního systému

 • monitoring katastrof a vyhodnocení rozsahu škod
  • automatická detekce vodní hladiny (radarová a/nebo optická data)
  • monitoring povodní (radarová a/nebo optická data)
  • vyhodnocení škod
  • podpora pojišťovacích ústavů (řešení pojistných událostí)
  • vyhodnocení stavu zemědělské produkce.

 • humanitární a rozvojová pomoc
  • základní image-mapy
  • thematické image-mapy
  • mapy environmentálních rizik
  • mapa situační s vyhodnocením škod
  • mapy uprchlických táborů
  • mapování přírodních zdrojů v postižené oblasti
  • mapy distribučních analýz
 

Přehled relevantních projektů

Akronym Název / Rok Zákazník
G-NEXT Vývoj mapovacích služeb v oblasti bezpečnosti a krizového řízení
2013 - 2015 7. Rámcový program EU / e-GEOS Spa (Itálie)
GRAAL Zvýšení informovanosti a přístupu ke službám GMES
2011 - 2013 7. Rámcový program EU / SpaceTec Partners SPRL (Belgie)
ISTAS Integrovaný sněhový monitoring
2012 - 2013 Evropská kosmická agentura (ESA)
EOWORLD Mapování rozvoje měst pro Světovou banku
2011 - 2012 Evropská kosmická agentura (ESA)
G-MOSAIC Mapovací služby pro podporu bezpečnostních aktivit
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / e-Geos (Itálie)
SAFER Mapovací služby pro podporu humanitárních aktivit a rozvojových programů
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / Infoterra FR SAS (Francie)
SNOWMAP Mapování sněhové pokrývky
2010 - 2011 Český hydrometeorologický ústav
FLOREO Využití družicových dat pro monitoring povodňového rizika
2008 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Sprinx
RESPOND Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci
2007 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie)
MEDSI Vývoj informačního systému pro podporu krizového řízení se zvláštním zřetelem na ochranu kritické infrastruktury
2004 - 2005 6. Rámcový program EU / Telefónica (Španělsko)
ODRA LC1760 Tvorba databáze retrospektivního krajinného pokryvu povodí Odry (1757-1767)
2001 Společné výzkumné středisko EU (DG JRC)
FLOOD2000 Družicové ortofotomapy RADARSAT pro mapování povodňové situace v roce 2000
2000 Ministerstvo životního prostředí ČR
ODRA LC1975 Databáze land cover povodí Odry 1975-76
1998 - 1999 Společné výzkumné středisko EU (DG JRC)
FLOOD1997 Mapování maximální zátopové čáry povodní na Moravě v červenci 1997
1997 Český hydrometeorologický ústav

nahoru