Krizový management

F518_eoworld-logo-small

EOWORLD

Mapování rozvoje měst pro Světovou banku

 
Rok 2011 - 2012
ZákazníkEvropská kosmická agentura (ESA)
Abstrakt

Gisat byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení jako jeden z evropských poskytovatelů služeb dálkového průzkumu Země (DPZ) v rámci společné iniciativy Evropské kosmické agentury (ESA) a Světové banky (WB) eoworld.

Gisat podpoří aktivity Světové banky v oblasti udržitelného rozvoje měst a územního plánování ve vybraných megapolích Indie a Bangladéše. V rámci kontraktu Gisat v eoworld poskytne Světové bance služby hodnocení růstu zastavěného území v metropolitních oblastech tří vybraných měst, Dillí, Bombaj a Dhaka, v časovém období 1990-2011. Služby zahrnují jak zpracování datových podkladů za pomoci archivních i aktuálních družicových snímků, tak i následné vyhotovení zprávy hodnotící kvantitativní i kvalitativní aspekty identifikovaných změn a jejich prostorovou a časovou distribuci.

Podrobný popis výstupů projektu naleznete zde.

 

nahoru

nahoru

zpět