Krizový management

FLOOD1997

Mapování maximální zátopové čáry povodní na Moravě v červenci 1997

 
Rok 1997
ZákazníkČeský hydrometeorologický ústav
Abstrakt

Obrazová data z kanadské družice Radarsat pořízená ve dvou dnech odpovídajících kulminaci záplavového rozlivu na severní, resp. jižní Moravě posloužila k interpretaci hranice vodních ploch. Výsledkem byla digitální vektorová vrstva vymezující zatopená místa větší než 1 ha ve volné krajině a také tisky mapových listů topografické mapy v měřítku 1:50 000 s doplněnou čárou rozlivu. Data byla geometricky upravena do mapového zobrazení Gauss-Kruger (S-42).

 

nahoru

zpět