Krizový management

FLOOD2000

Družicové ortofotomapy RADARSAT pro mapování povodňové situace v roce 2000

 
Rok 2000
ZákazníkMinisterstvo životního prostředí ČR
Abstrakt

Družicové scény RADARSAT zachycující povodňovou situaci na toku Labe a Vltavy byly zpracovány do podoby digitální ortofotomapy.

 

nahoru

zpět