Krizový management

ISTAS

Integrovaný sněhový monitoring

 
Rok 2012 - 2013
ZákazníkEvropská kosmická agentura (ESA)
Abstrakt

Projekt ISTAS je zaměřen na analýzu a demonstraci potenciálu využití globálních sněhových mapových produktů (připravovaných zejména v projektu GlobSnow) pro potřeby regionálního sněhového monitoringu. V rámci projektu proběhne validace produktů Snow Extent (SE) a Snow Water Equivalent (SWE) a bude připraven nový typ produktu Enhanced Cloud-free Snow Extent, který je založen na integraci a agregaci dostupných družicových a in-situ dat o sněhové pokrývce. Dalším tématem projektu je asimilace nových sněhových produktů do modelů popisujících odtok způsobený tajícím sněhem (snowmelt runoff). Veškeré analýzy a vyvíjené metodiky budou zpracovány s ohledem na jejich začlenění do národních aktivit zaměřených na predikci povodňového ohrožení z důvodu jarního tání sněhu.

 

nahoru

zpět