Krizový management

Logo_medsi_79

MEDSI

Vývoj informačního systému pro podporu krizového řízení se zvláštním zřetelem na ochranu kritické infrastruktury

 
Rok 2004 - 2005
Zákazník6. Rámcový program EU / Telefónica (Španělsko)
Abstrakt

Projekt MEDSI byl řešen v rámci 6. Rámcového programu Evropské unie – tématu 2.3.1.5. „Towards a global dependability and security framework”. Náplní projektu byl vývoj informačního systému pro podporu krizového řízení se zvláštním zřetelem na ochranu kritické infrastruktury.

Cíle projektu bylo:
  • vytvořit integrovaný soubor softwarových služeb založených na webu ve formě nástroje, který posílí schopnosti krizových plánovačů a krizových manažerů jak v privátních, tak ve vládních organizacích,
  • umožnit využití různých informačních zdrojů pro lepší monitoring a snížení potenciálních a skutečných rizik a pro účinnější odezvu v případě hrozeb cílených zvláště na objekty kritické infrastruktury,
  • v rámci MEDSI být schopen vytvořit, udržovat a optimalizovat typické scénáře a postupy pro řešení situací.

Použití standardů a otevřenost prostředí umožnilo shromáždit nové poznatky na národní i mezinárodní úrovni, vznikl popis systému, který může být využíván uživateli z oblastí, které se podílí na zajištění bezpečnosti; dále pak pro ochranou životního prostředí, policií, civilní ochranou; řízením služeb, letišť, přístavů, zdravotnictví, dopravy, silnic, energetických, pohraniční regulace atd. Využité standardy zahrnují např. OpenGIS (interoperabilita mapových dat), CAP (Common Alerting Protocol – varovné zprávy ve formátu XML), UDDI (Universal Discovery Description and Integration – katalogová služba pro hledání datových zdrojů), HLA (High Level Architecture – podpora simulačních procesů), XRI (eXtensible Resource Identifier – podpora výměny a identifikace dat s využitím XML), EDXL (Emergency Data Exchange Language – standardizovaný formát zpráv pro krizové řízení) a další. Koncept systému MEDSI byl ověřen na funkčním prototypu pro potřeby města Holon, Izrael. Další informace, lze získat na webových stánkách MEDSI konsorcia www.medsi.org .

 

nahoru

zpět