Land & urban management

illustration.description

Aplikace v oblasti land and urban managementu, patřící do skupiny prostorového plánování, jsou zvláště citlivé na dostupnost a použití prostorových dat. Z tohoto důvodu tu data DPZ mají mnoho co nabídnout. Obecně jde o aplikace na podobném základě, se zaměrěním na monitoring aktuálního stavu a jeho změn ve specifické podoblasti. Mezi hlavní okruhy aktvit Gisatu v této oblasti lze jmenovat:

  • soil sealing (hustota zastavěnosti, stupeň nepropustnosti území)
  • monitoring městské zeleně
  • monitoring brownfields (oblastí s minulou průmyslovou výrobou)
  • monitoring opuštěné půdy
 

Přehled relevantních projektů

Akronym Název / Rok Zákazník
HELM Harmonizace evropských a národních aktivit v oblasti mapování krajiny
2011 - 2014 7. Rámcový program EU / Environment Agency (Rakousko)
HLANDATA Vývoj služeb založených na evropských datových vrstvách typu land use/land cover
2010 - 2013 7. Rámcový program EU / Gobierno de Navarra (Španělsko)
SLF4EEA Mapování liniových krajinných prvků pomocí družicových dat
2011 - 2013 Evropská kosmická agentura (ESA) / GeoVille Environmental Services (Lucembursko))
EOWORLD Mapování rozvoje měst pro Světovou banku
2011 - 2012 Evropská kosmická agentura (ESA)
G-MOSAIC Mapovací služby pro podporu bezpečnostních aktivit
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / e-Geos (Itálie)
geoland2 Mapování krajiny v rámci GMES
2008 - 2012 7. Rámcový program EU / Astrium GmbH (Německo)
IRORTHOMAP Družicové ortofotomapy vybraných měst Iráku
2010 - 2012 BOCP Development
SAFER Mapovací služby pro podporu humanitárních aktivit a rozvojových programů
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / Infoterra FR SAS (Francie)
UrbanAtlasPlus Využití dat UrbanAtlas
2010 - 2012 Evropská kosmická agentura (ESA)
EEADS Konzultační služby a dodání celoevropských datových vrstev do EEA
2010 - 2011 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
FRAGMEN Mapování a analýza fragmentace krajiny
2009 - 2011 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) & Švýcarský federální úřad pro životní prostředí (FOEN)
ETC-LUSI EEA European Topic Centre on Land Use and Spatial Information
2006 - 2010 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
RESPOND Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci
2007 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie)
GSE Land Mapování krajiny v rámci GMES
2007 - 2009 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra DE (Německo)
FTSP LM Mapování urbanizovaných ploch a úrovně zastavění (soil sealing) pro území celé Evropy
2007 - 2008 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) / Infoterra DE
TLCC Model a automatická technologie pro mapování krajinného pokryvu
2007 - 2008 INTAS
GMES GUS GMES Urban Services
2005 - 2006 Evropská kosmická agentura (ESA) / INDRA (Španělsko)
GMES SAGE SAGE (Service for the Provision of Advanced Geoinformation on Environmental Pressure and State)
2005 - 2006 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra Germany
EDGE Harmonizace CLC2000 databáze
2004 - 2005 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
ERDENET Interpretace pokryvu krajiny a změn v čase pro oblast ERDENET v Mongolsku
2004 - 2005 GEOMIN
M2000 Družicová mozaika Image2000
2004 Společné výzkumné středisko EU (DG JRC)
EUROSION EUROSION (rozšíření databáze LaCoast pro pobřežní oblasti kandidátských zemí)
2002 DG Environment / IGN International (Francie)
DongGuan Vektorová databáze budov pro město Dongguan
2001 Alcatel (Francie)
PTL/LC Phare Topic Link on Land Cover (PTL/LC)
1997 - 2001 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
BT GIS GIS oblasti Černého trojúhelníku
1995 - 1996 Regionální program PHARE
CLC1990 CZ/SK CORINE Land Cover 1990 CZ/SK
1994 - 1996 Regionální Program PHARE
LCMAN CZ Tématická mapa hlavních kategorií krajinného krytu ČR
1996 Mannesmann Eurocom GmbH (Německo)

nahoru