Lesnictví

illustration.description

Družicová data nachází své využití v lesnických aplikacích již v devadesátých letech minulého století díky bohatému archívu družicových dat Landsat TM. Tehdejší aplikace se zaměřovaly zejména na mapování ve středních měřítcích (družice Landsat pořizuje data s prostorovým rozlišením 30 m), sledování druhové skladby lesa a zdravotního stavu lesních porostů. K tomuto účelu jsou data Landsat TM velmi vhodná, neboť zahrnují tří spektrální pásma z oblasti blízkého a středního infračerveného spektra.
Zlepšující se prostorové rozlišení novějších dat ovlivňuje i možnosti využití technologie družicového dálkového průzkumu Země a dnešní dostupnost “metrových” dat otevírá celou řadu aplikací postavených na podrobném mapování. Tomuto vývoji se přizpůsobují i používané softwarové nástroje, které umožňují objektově orientovaný přístup k vyhodnocení obrazových dat (který je velmi efektivní např. při úloze detekce korun stromů za účelem inventarizace porostů)
Aktivity Gisat se soustřeďují zejména do těchto oblastí:

  • klasifikace lesních druhů a typů
  • sledování stavu lesních porostů
  • sledování lesní těžby
  • hodnocení škod způsobených lesními požáry nebo polomy
  • inventarizace lesa a stromů
 

Přehled relevantních projektů

Akronym Název / Rok Zákazník
SLF4EEA Mapování liniových krajinných prvků pomocí družicových dat
2011 - 2013 Evropská kosmická agentura (ESA) / GeoVille Environmental Services (Lucembursko))
G-MOSAIC Mapovací služby pro podporu bezpečnostních aktivit
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / e-Geos (Itálie)
geoland2 Mapování krajiny v rámci GMES
2008 - 2012 7. Rámcový program EU / Astrium GmbH (Německo)
SAFER Mapovací služby pro podporu humanitárních aktivit a rozvojových programů
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / Infoterra FR SAS (Francie)
FRAGMEN Mapování a analýza fragmentace krajiny
2009 - 2011 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) & Švýcarský federální úřad pro životní prostředí (FOEN)
RESPOND Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci
2007 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie)
WILDLIFEDMG Monitorování poškození porostů způsobených lesní zvěří pomocí DPZ
2005 - 2006 IFER
AEROCOT Zpracování leteckých fotomozaik Pobřeží slonoviny.
2001 - 2002 GeoSpatial Int., Canada
MERA Forest Ecosystem Aplikace projektu MARS v oblasti životního prostředí (MERA) - Lesní ekosystémy
1995 - 1996 PHARE, Ministerstvo životního prostředí ČR

nahoru