Ostatní

illustration.description

Do této kategorie zařazujeme projekty a aplikace se specifickým obsahem, ať již tématickým nebo odborným.

 

Přehled relevantních projektů

Akronym Název / Rok Zákazník
DREAM Podpora rozhodovacích procesů při objednání a správě družicových dat
2012 - 2013 Evropská kosmická agentura (ESA) / SPACEBEL (Belgium)
STO Analýza využití topologických vazeb při objektově orientovaném vyhodnocení družicových obrazových dat
2011 - 2012 Evropská kosmická agentura (ESA) / SISTEMA GmbH (Rakousko)
SOSI Vývoj služeb a infrastruktury pro distribuovaný přístup k prostorovým datům
2008 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Siemens Austria (Rakousko)
CASCADOSS Přehled Open Source geoinformačních programů pro monitoring životního prostředí
2007 - 2009 6. Rámcový program EU / Katholieke Universiteit Leuven (Belgie)
ARCHEO CZ Generace 3D perspektivních pohledů pro účely archeologického výzkumu
2003 - 2005 Univerzita Karlova
James Ross Družicová mapa ostrova James Ross (Antarktida)
2004 Česká geologická služba
ARCHEO EGY Družicové mapy pro archeologický výzkum v Egyptě
2003 Univerzita Karlova, Egyptologický ústav
ERSAPP Využití družicových dat ERS v zemědělství a topografickém mapování
2000 - 2003 Evropská kosmická agentura (ESA), Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR
AGRISARDEM Využití radarových družicových dat pro tvorbu DTM a pro identifikaci zemědělských plodin
1997 - 1998 Evropská kosmická agentura (ESA), Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR

nahoru