DPZ

Dálkový průzkum Země GISAT

družice družicová data Historie Mezinárodní programy Přehled družicových systémů Aplikační oblasti Zpracování dat DPZ Galerie DPZ linky

4,5 mld let dlouhá historie Země je historií změn. Až v poslední době se ukázalo, že lidské aktivity a jejich dopady dosáhly velikosti geologických sil. Přitom však ani vědci neznají přesně kauzální vztah příčiny a následku, ani vztahy mezi zemí, oceánem a atmosférou. Jen s nejistotami lze předvídat např. vliv změn v zemském krytu (a souvisejících změn ve využití území) na globální klimatický systém. Je zapotřebí velkého množství dat, na mnoha místech a v dlouhých časových řadách. Jediným proveditelným způsobem sběru těchto dat jsou dnes „dálkové senzory“ operující ve vesmíru.
Dálkový průzkum Země je metoda získávání informací o objektech na zemském povrchu, pod ním, i v zemské atmosféře. Jejím hlavním rysem je to, že se při jejím použití shromažďují údaje o zemském povrchu „na dálku“ prostřednictvím elektromagnetického záření.
Nejčastěji se k tomu používá družic, které jsou vybavené potřebnými přístroji. Družice obíhají kolem Země neustále, a tak mohou i nepřetržitě sledovat její povrch. Data zaznamenávají, a pak radiovou cestou předávají do přijímacích stanic. Odtud se data rozesílají klasickou i elektronickou poštou zájemcům po celém světě.

V této sekci budeme postupně zveřejňovat odbornější a více technické informace, údaje a texty z oboru DPZ. Cílem je poskytnout návštěvníkům našich stránek nejen informace související s komerčním charakterem naší činnosti, ale také sledovat širší kontext a informovat o nejnovějších trendech v oblasti dálkového průzkumu Země (DPZ) a souvisejících oborech.