ALOS


Tato družice provozovaná japonskou společností JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) byla vynesena na oběžnou dráhu 24.1.2006. ALOS (Advanced Land Observing Satellite) nabízela kombinaci spektrálních, prostorových i radiometrických vlastností. Družice měla tři přístroje – dva optické (PRISM, AVNIR-2) a jeden radarový(PALSAR). Družice ALOS byla navržena tak, aby posloužila především pro dvě aplikace: zvládání přírodních katastrof a mapování zemského povrchu. Družice ukončila činnost v dubnu 2011.

Hlavní cíle družice ALOS:
 • Kartografie
 • Regionální mapování pro trvale udržitelný život
 • Sledování přírodních katastrof
 • Mapování přírodních zdrojů
Senzory družice ALOS:
 • PRISM (Panchromatic Remote- sensing Instrument for Stereo Mapping)
  panchromatická data pro tvorbu DEM
 • AVNIR-2 (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2)
  multispektrální data pro přesné mapování zemského povrchu
 • PALSAR (Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar)
  radarová data pro sledování zemského povrchu za jakéhokoliv počasí ve dne i v noci
PRISM
Přístroj PRISM má prostorové rozlišení 2,5 m. Tento skener poskytuje stereoskopická data ze tří samostatných radiometrů s optickými osami orientovanými postupně 24° vpřed, v nadiru a 24° vzad vzhledem ke směru letu. Toto uspořádání umožňuje stereoskopické pořizování dat při poměru základny k výšce 1,0 pro získání co nejlepších stereodat pro mapování. Každý radiometr používá korekční funkci na vyrovnání vlivu rotace Země. Výsledkem jsou tři sestavy obrazových dat s plným územním přesahem (triplet) o šířce záběru 35km, aniž by se musela celá družice natáčet. Samostatný obraz pořízený v nadiru má šířku záběru 70 km a distribuuje se ve čtvercových scénách 70×70km.

AVNIR-2
Skener AVNIR-2 pracuje ve viditelném a blízkém infračerveném oboru s prostorovým rozlišením 10 m ve všech čtyřech pásmech:

Pásmo1: 0.42 – 0.50µm
Pásmo2: 0.52 – 0.60µm
Pásmo3: 0.61 – 0.69µm
Pásmo4: 0.76 – 0.89µm

Šířka záběru v nadiru je 70 km a úhel pořízení se může měnit v rozmezí +/-44°, což umožňuje pořízení dat ze stejného místa s odstupem jednoho dne.

PALSAR
PALSAR je zobrazující radar se syntetickou aperturou používající frekvenci z pásma L mikrovlnného oboru záření. Anténa má možnost mechanického naklánění a pořízení dat s pozorovacím úhlem od 18° do 55°. Radar pracuje v několika polarizačních režimech, kromě standardních režimů HH a VV umožňuje i pořízení dat v režimu duální polarizace HH/HV nebo VV/VH.

PALSAR má tři základní pozorovací módy: fine, SCANSAR a low.

Fine mód poskytuje prostorové rozlišení 10m v obou směrech – ve směru letu i napříč směru letu družice při šířce záběru 70km.

SCANSAR mód poskytuje radarová data s šířkou záběru větší jak 250km s prostorovým rozlišením 100m. V optimálním případě lze při tomto módu dosáhnout termínového rozlišení i méně než 5 dní.

Perioda obletu
Družice ALOS může sledovat celý zemský povrch s následujícím termínovým rozlišením:
 • Blízko rovníku: přibližně 60% území může pořídit každý druhý den
 • Zeměpisná šířka 35°: přibližně 70% území může pořídit každý druhý den
 • Zeměpisná šířka větší jak 55°: každé místo každý den

Formát dat
Data z družice ALOS jsou nabízena ve formátu CEOS. Detailní popis tohoto formátu naleznete na stránkách společnosti JAXA: http://www.jaxa.jp/index_e.html .

 

Družice ALOS

Družice Senzor Typ dat Počet pásem Prostorové rozlišení [m] Archiv od
ALOS AVNIR-2 Optická 4 10.0 2006
ALOS PALSAR Radarová 1 10.0, 20.0, 30.0, 100.0 2006
ALOS PRISM Optická 1 2.5 2006
 
 

nahoru