Formosat

Hlavním úkolem programu FORMOSAT-2 bylo vyvinout družici pro dálkový průzkum Země a pro pozorování osvětlení vysoké atmosféry. Úkolem dálkového průzkumu je použití družicových snímků pro uspokojení civilních potřeb obyvatel Tchaj-wanu. Snímky mohou být použity ke sledování životního prostředí a přírodních zdrojů na celém hlavním Tchaj-wanském ostrově, na blízkých ostrovech, pro Tchaj-wanský průliv a jeho okolní oceán. Podle mezinárodní smlouvy o spolupráci smí FORMOSAT-2 poskytovat stejné snímky i z jiných oblastí.
Jev osvětlení vysoké atmosféry bude zkoumán použitím zobrazovače, který bude prvním vědeckým přístrojem na světě určeným k pozorování tohoto jevu družicí. Raketa FORMOSAT-2 a její družice pro dálkový průzkum byly vyvinuty společně NSPO a jejím hlavním investorem, francouzskou společností ASTRIUM. NSPO byla zodpovědná za návrh struktury družice a tepelný kontrolní subsystém. NSPO vyvinula zobrazovač osvětlení vysoké atmosféry na základě programu spolupráce s University of California v Berkeley, Tohoku University v Japonsku a národní Cheng Kung University v Tchaj-wanu. Mimoto má NSPO na starosti také složení a testování družicového systému, dokončeného v srpnu 2003.
Systém na zpracování obrazu (IPS – Image Processing System) pro přijetí , archivaci, katalogizaci, dotazy uživatelů a zpracování snímků dálkového průzkumu byl vyvinut uvnitř NSPO. IPS získá snímek z NSPO X-band soustavy antén (XAS), která přijme data směřující z družice FORMOSAT-2. IPS obsahuje čtyři subsystémy: subsystém na přijetí dat, subsystém na správu dat, subsystém na zpracování dat a poslední na jejich plánování a programování.
Družice FORMOSAT-2 byla vynesena raketou Taurus z letecké vojenské základny Vandenberg v Kalifornii a úspěšně umístěna na oběžnou dráhu.

Aplikace

U této družice se očekává velké množství aplikací. Typické využití této mise by mělo být následující: zemědělské a lesnické předpovědi, vyhodnocení přírodních katastrof, analýzy využití půdy, sledování životního prostředí, sledování a ochrana pobřeží, vědecký výzkum a další vzdělávání.
Družicové snímky FORMOSAT-2 přinesou velice hodnotnou informaci k odhadu pojistných škod, možná už další den po katastrofě, jakmile to dovolí počasí. Na základě družicového snímku, který ukáže rozsah a stav zaplavených polí, může dojít k odhadu ceny poškození. Tímto způsobem můžeme stanovovat také rozsah bahna a strukturální neporušenost svahů (úbočí).

 

Družice Formosat

Družice Senzor Typ dat Počet pásem Prostorové rozlišení [m] Archiv od
FORMOSAT-2 MS Optická 4 8.0 2005
FORMOSAT-2 PAN Optická 1 2.0 2005
 
 

nahoru