Ikonos

Družice IKONOS, která byla vynesena na oběžnou dráhu 24.9.1999, se pohybuje po kruhové dráze ve výšce 680km nad Zemí rychlostí 7km/sec. Její hlavní snímací aparatura pořizuje současně data ve dvou režimech: v panchromatickém (černobílém) s rozlišením 1m a v multispektrálním (barevném) s rozlišením 4m.

Družice IKONOS patřila soukromé společnosti SpaceImaging se sídlem v Denveru, Colorado do roku 2006. V tomto roce došlo ke spojení firem SpaceImaging a Orbimage, nová firma nese název GeoEye. Firma patří k předním dodavatelům družicových dat a leteckých snímků, mapovacích služeb a odvozených geoinformačních produktů. Družice IKONOS byla postavena společností Lockheed Martin Missiles&Space v Sunnyvale, Kalifornie. Na oběžnou dráhu byla vynesena na palubě rakety Athena II z vojenské letecké základny Vandenberg. Potřebné zařízení pro přenos dat, zpracování obrazu a zákaznický servis vybudovala společnost Raytheon (Garland, Texas).

Jméno družice je odvozeno z řeckého slova „ikonos“ znamenající „obraz“. Produkty vytvořené použitím snímků IKONOS jsou nabízeny pod obchodní značkou CARTERRA TM. Exkluzivní práva na prodej a distribuci v Evropě získaly firmy European Space Imaging v Mnichově a Inta Spaceturk v Ankaře. Obě společnosti provozují přijímací stanice pro data pořízená z oblasti Evropy, Středního východu a severní Afriky.

Zákazník si v případě zájmu může zakoupit archivní družicová data (data, která jsou v den nákupu starší dvou měsíců od pořízení). Minimální území pro pořízení archivních dat je 50km2. V případě programování (pořízení nových dat) je stanovena minimální objednávka pro území 100km2. V obou případech (jak archivní, tak nová družicová data) musí být splněna podmínka, že objednané území je ve všech bodech široké minimálně 5km. Vedle původních nezpracovaných dat si zákazník může objednat i další odvozené produkty: geokódovaná data, mozaiku z více scén nebo orthorektifikovaná data s různou mírou polohové přesnosti.

Firma GeoEye plánuje koncem roku 2007 vypuštění další družice s velmi vysokým rozlišením. Družice GeoEye-1 by měla mít rozlišení 0.41m v panchromatickém zobrazení a 1.65m v multispektrálním. Tato družice má podle očekávání denně zaznamenávat více než 700 000 km2 snímků s velmi vysokým rozlišením.

Aplikace
Snímky pořízené družicí IKONOS mají neomezené možnosti využití v různých aplikacích v zemědělství, lesnictví, kartografii, civilní ochraně, službách, životním prostředí, telekomunikacích, v obchodu s nemovitostmi, bezpečnosti, dopravě, pojišťovnictví, geologii. Vzhledem k rozlišení jsou data využitelná zejména při topografickém i tématickém mapování ve velkých měřítcích. Zemědělci mohou mnohem přesněji sledovat zdravotní stav úrody a odhadovat výnosy, přírodovědci získávají přesnější informace o ekologicky citlivých oblastech, které jim pomohou lépe plánovat ochranná opatření, atd.

 

Družice IKONOS

Družice Senzor Typ dat Počet pásem Prostorové rozlišení [m] Archiv od
Ikonos MS Optická 4 4.0 1999
Ikonos PAN Optická 1 1.0 1999
 
 

nahoru