JERS

JERS-1


Japonská družice JERS-1 byla vynesena 11. února 1992, na slunečně-synchronní dráhu ve výšce 570km. Dvanáctileté úsilí dosáhnout rozumného rozlišení radarového a multispektrálního skeneru bylo společnou prací NASDA, která byla zodpovědná za družici, a Ministerstva pro mezinárodní obchod a průmysl , které vyvinulo přístroje pro družici. Mitsubishi Electric byl hlavním dodavatelem podporovaným firmou Toshiba, Nippon Electric a JROSO (Japanese Resources Observation Systems Organization).

Družice JERS-1 vážící 1 340kg, se skládá z obdélníkového těla družice (0.9m x 1.8m x 3.2m) s jedním 2kW solárním panelem (3.5m x 7m) a ze SAR antény rozdělené na 8 částí (2.4m x 11.9m po rozložení). Družice je tříose stabilizovaná a její životnost byla plánována na 2 roky. Termínové rozlišení družice je 44 dní.

Družice má dva přístroje k pozorování Země, které se dobře doplňují: obrazový radar (SAR) a optický multispektrální skener (OPS). Radar pracuje na frekvenci 1.275GHz s pulzním výkonem 1.3kW, šíří záběru 75km a prostorovým rozlišením 18m. Přitom dva měsíce trvalo než se po startu družice podařilo radar uvést do provozu.. Až 4. dubna 1992 byl přijat signál o ukončení první fáze roztažení radarové antény, po kterém 9.4.1992 byla anténa konečně v plné délce.

Optický skener OPS má tři pásma ve viditelném a infračerveném oboru spektra (VNIR) 0.52-0.60 µm, 0.63-0.69 µm, a 0.760.86 µm a čtyři pásma v oboru středního infračerveného záření (SWIR) 1.60-1.71 µm, 2.01-2.12 µm, 2.13-2.25 µm, a 2.27-2.40 µm. Prostorové rozlišení optického skeneru 13m je blízké rozlišení radaru. Data jsou uložena do palubní paměti odkud jsou vysílána do pozemní přijímací stanice na frekvencích 8.15 GHz a 8.35 GHz. Kanály ve středním infračerveném pásmu SWIR přestaly pracovat v roce 1993 kvůli problémům s chlazením detektorů.

11. října 1998 se stala na palubě JERS-1 závažná porucha, kvůli níž nebyl na stanici Okinawa přijat následujícího dne z družice už žádný signál. Povelem z přijímací stanice Santiago v Chile kolem 12:30 ten samý den, byla činnost družice ukončena.

Mise JERS-1 měla trvat pouze 2 roky, ale nakonec bylo možné získat data o pozorování Země (pokud se týče přírodních zdrojů, katastrof, životního prostředí, atd.) z družice za období přibližně 6,5 roku. Typickými příklady vědeckých výsledků dosažených použitím dat JERS-1 jsou informace o nalezení potenciálních zdrojů ropy v Turpanské pávni (Čína), objasnění odlesňování v amazonském deštném pralese a informace o diastrofismu (deformace zemské kůry) vyvolaném činností sopky Mt. Iwateyama.

 

nahoru

Družice JERS-1

Družice Senzor Typ dat Počet pásem Prostorové rozlišení [m] Archiv od
JERS-1 OPS Optická 4 24.0 1992
JERS-1 SAR Radarová 1 18.0 1992

nahoru