Kompsat

V létě roku 2006 vypustil Korejský vesmírný výzkumný ústav novou družici KOMPSAT-2 (KOrean MultiPurpose SATellite). Exklusivním zástupcem snímků s vysokým rozlišením je Spot Image, který nabízí tato data svým distributorům jako: * exkluzivní přístup k snímkům s vysokým rozlišením * konkurenceschopný přístup k mapovým produktům ve velkém měřítku. Korejský vesmírný výzkumný ústav má ambiciózní plán: po sérii mikrosatelitů KITSAT 1-4 a družicích KOMPSAT 1 a 2, jsou nyní vyvíjeny další družice pro dálkový průzkum Země KOMPSAT 3 a 5. Kromě toho se pracuje na družici COMS-1, která bude sloužit pro potřeby komunikace, meteorologie a oceánografického výzkumu. Ještě v tomto desetiletí se uvažuje o deseti dalších družicích.

Kompsat-2 pořizuje snímky v černobílém formátu (Pan) s rozlišením 1 m a v barevném formátu (MS) 4 pásma ve viditelném (červená, zelená, modrá) a blízkém infračerveném spektru s rozlišením 4 m. Současné pořizování Pan i MS snímků pro uživatele znamená, že jako standardní produkt je nabízen sloučený snímek s rozlišením 1 m. Kompsat-2 je schopen pořídit 7500 snímků při šířce záběru 15×15 km každý den (tj. ekvivalent k ploše o velikosti 1,7 mil. km2).

Kompsat-2 je schopen lokalizovat, rozeznávat a měřit prvky a objekty na zemském povrchu především podle fyzického vzhledu. Je schopen mapovat mělké vody, kde rozeznává půdu od vegetace. U vegetace satelit rozlišuje jednotlivé druhy i její zdravotní stav. Kompsat-2 je určen pro uspokojení detailních mapovacích prací v měřítcích 1:50000 až 1:5 000. Je také velkým přínosem pro rekognoskaci. Má ideální vybavení i pro zpravodajské účely – podporuje identifikaci a charakterizaci citlivých oblastí a civilních i vojenských systémů. V měřítku do 1:5 000 (rozlišení 1 m) je možné pro účely podrobných map a technických zpráv detekovat např. vozidla, vojenskou techniku, letadla, radary, raketová sila, silnice, minová pole, mosty apod.

 

Družice Kompsat

Družice Senzor Typ dat Počet pásem Prostorové rozlišení [m] Archiv od
KOMPSAT-3 MS Optická 4 2.8 2012
KOMPSAT-3 PAN Optická 1 0.7 2012
KOMPSAT-2 MS Optická 4 4.0 2006
KOMPSAT-2 PAN Optická 1 1.0 2006
 
 

nahoru