OrbView

OrbView-2


Družice OrbView-2 byla vypuštěna na oběžnou dráhu v roce 1997 s cílem pořizovat denně barevné snímky povrchu Země. Družice pracovala až do prosince 2010, kdy došlo k nevratné ztrátě spojení.
Družice poskytovala široký záběr snímání 2800 km, prostorové rozlišení 1,1 km, barevná data ve spektru od viditelného až k blízkoinfračervenému pásmu a nahrávání dat přímým spojením nebo přes web. Denní periodicita, široký pás snímání a nízké rozlišení činil z OrbView-2 vhodným nástrojem pro řadu aplikací. Například komerční rybářské lodi používají mapy z dat OrbView-2 pro určení oceánografických podmínek vhodných pro rybolov. Vhodné oblasti aplikací dále představují zemědělství, námořnictví a environmentální monitoring.

V současné době jsou nabízeny dva základní datové soubory, přičemž každý zahrnuje oblast 1500×2800 km s prostorovým rozlišením 1,13 km v nadhlavníku, a snímací informace ze všech osmi kanálů. Tato data nejsou geograficky korigována ani mapově projektována, ale obsahují informace, které to umožňují. Data se rozlišují na data úrovně 1 a 2. Úroveň 1A představuje rekonstruovaná, nezpracovaná data v plném rozlišení, včetně radiometrických a geometrických kalibračních koeficientů a georeferenčních parametrů. Na úrovni 1B je hustota záření odvozena aplikací senzorové kalibrace na úrovni 1A. Na úrovni 2 jsou aplikovány atmosférické korekce pro odvození geofyzikálních proměnných ve stejném rozlišení a lokaci jako data úrovně 1.

Pro zájemce, kteří potřebovali přístup k velkému množství OrbView-2 dat v reálném čase, byla nabízena roční licence pro přímé propojení. Licence umožňovala zákazníkům přímo získat data prostřednictvím vlastní antény pro přenos obrazu s vysokým rozlišením (HRPT anténa). Single licence umožňovala denní pokryv kruhové oblasti s přibližným poloměrem 2200 km.

Družice OrbView-2 je od prosince 2010 nefunkční a lze získat pouze archivní data pořízená před tímto datem.

 

nahoru

OrbView-3


Družice OrbView-3 patří k prvním komerčně využívaným družicím s vysokým rozlišením na světě. Pořizuje snímky v černobílém formátu (Pan) s rozlišením 1 m a v barevném formátu (MS) rozlišením 4 m. V roce 2004 Orbimage představila digitální data terénu zajímavá pro uživatele zabývající se 3-D daty a pokročilými produkty jako jsou tématické a reliéfové mapy pro specifické konečné uživatele. Mezi hlavní výhody snímků z OrbView-3 patří vysoká kvalita za nízkou cenu, možnost pořízení snímků kteréhokoliv místa na Zemi, včetně míst velmi vzdálených nebo s omezeným přístupem či pořízení snímku již několik dní po objednání. Mezi hlavní oblast aplikace dat z OrbView-3 patří městské plánování, hodnocení zdravotního stavu úrody, průzkumy pro geologické firmy, monitorování stanovišť pro environmentální analýzy, či průzkumy nutné pro vojenské a bezpečnostní opatření.

V únoru 2007 byly zaznamenány problémy s přijímáním dat z družice Orbview-3, dnes jsou nabízena pouze data, která byla pořízena do února 2007.

 

nahoru

Družice OrbView

Družice Senzor Typ dat Počet pásem Prostorové rozlišení [m] Archiv od
OrbView-3 MS Optická 4 4.0 2003
OrbView-3 PAN Optická 1 1.0 2003
OrbView-2 SeaWiFS Optická 8 1130.0 1997
 
 

nahoru