Radarsat

Radarsat-2


Program RADARSAT-2 navazuje na velmi úspěšnou družici RADARSAT-1, která byla vynesena na oběžnou dráhu v roce 1995 a je funkční již více než 12 let. RADARSAT-2 je výsledkem vyjímečného partnerství mezi Kanadskou kosmickou agenturou (CSA) a společností MDA (MacDonald Dettwiler and Associates Ltd). Program RADARSAT-2 potvrzuje dobré postavení Kanady ve vývoji, působení a marketingu v oblasti technologií pozorování Země a jejich využívání.
Společnost MDA je hlavní dodavatel družice RADARSAT-2, je zodpovědná za všechny programové etapy, od úvodního projektu a vývoje, přes start družice, plánování provozu družice a distribuci dat. MDA vlastní exkluzívní práva na data z družice RADARSAT-2 a bude je distribuovat prostřednictvím celosvětové sítě distributorů a pozemních přijímacích stanic.

Novinky družice RADARSAT-2
RADARSAT-2 je kanadskou radarovou komerční družicí druhé generace. Je navržena s několika technickými zlepšeními tak, aby mohla poskytovat lepší |=.informaci pro aplikace jako jsou sledování životního prostředí, mapování ledovců, mapování přírodních zdrojů, krizový management a kontrola moří.
RADARSAT-2 nabízí nové zobrazovací možnosti, rychlejší možnost programování a doručení dat. Nové zobrazovací možnosti zahrnují: lepší rozlišení (3m), flexibilita ve výběru polarizací, pořizování dat vpravo i vlevo od směru letu. Navíc RADARSAT-2 má kvalitnější ukládání dat do palubní paměti na družici a mnohem přesnější měření pro polohu i orientaci družice.
RADARSAT-2 patří k moderním komerčním radarovým družicím a je představitelem nové generace družic s většími zobrazovacími schopnostmi, širším výběrem produktů a lepší nabídkou služeb.

Družice
Veškerá vylepšení, rozšířená řada vysoce kvalitních produktů a služeb družice RADARSAT-2, jsou založeny na zkušenostech získaných s provozem stávající družice RADARSAT-1.
Družici tvoří základní modul (obsahující sluneční baterii, vybavení pro funkci pozorovacích přístrojů a vyklápěcí systém), pozorovací systém SARSAR anténa s eletronikou a rozkládací konstrukcí.
Na oběžné dráze je 2200kg vážící družice vystavena extrémnímu teplotnímu kolísání od -170ºC do + 150ºC. Družice má proto vnější tepelný plášť zhotovený z mylaru a vlastní ohřívací systém, který zajišťuje vhodnou provozní tpelotu přístrojů. Další zvláštní materiálovou ochranu má družice proti působení magnetických a elektrických polí a kosmickému záření a energetickým částicím.

Přístrojové vybavení družice RADARSAT-2
Jediným přístrojem družice je radiolokátor SAR (Synthetic Aperture Radar) vybavený vylepšenou anténu a dokonalejší elektronikou pro pořízování a záznam radarových signálů.
SAR je výkonný přístroj, který vysílá a přijímá mikrovlnné signály procházející mraky, mlhou, kouřem a odražené od zemského povrchu – takto je proto možné pořizovat data bez ohledu na počasí nebo sluneční osvětlení. Tento zobrazující radar poskytuje podstatné výhody při sledování Země za podmínek, které by znemožnily pořizování dat letadlem nebo optickými družicemi. Anténa RADARSAT-2 může pracovat v růžných režimech a nabídnout data s velmi vysokým a nízkým prostorovým rozlišením Země od 3m do 100m.
RADARSAT-2 pracuje v pásmu C, takže zaručuje návaznost na všechny existující módy družice RADARSAT-1. Přitom nabízí rozšířenou řadu dalších vlastností jako je lepší prostorové rozlišení a nebo výběr různých polarizačních rovin, v nichž jsou data měřena. Nové možnosti jsou založeny na schopnostech nového typu aktivní antény složené ze sady stovek přijímacích modulů. Plně počítačově kontrolovaná anténa může být řízena elektronicky v celé šířce záběru a mezi jednotlivými operačními módy může být přepnuta v průběhu několika vteřin.

Základní modul družice
Základní modul obsahuje všechny systémy, které jsou nutné pro fungování družice a správnou funkci jejího vybavení. Mezi ně patří systémy na měření polohy a její udržování, na spojení se zemí, palubní počítač, systém pro ukládání dat, zásobování elektřinou a termoregulační systém.

Základní modul zajišťuje následující funkce:
  • Výroba elektřiny a její ukládání: energetický systém je zodpovědný za výrobu, uložení a regulaci odběru eletrické energie na palubě družice. Elektřina je vyráběna dvěma slunečními bateriemi, každá obsahuje tři panely. Sluneční panely jsou navrženy tak, aby měly i na konci své životnosti výkon 2400W. Elektřinou jsou průběžně dobíjeny palubní niklo-vodíkové baterie (NiH2).
  • Určení polohy a kontrola: Družice RADARSAT-2 je tříose stabilizovaná bez zbytkových momentů. Detektory polohy a silové gyroskopy určují a udržují stabilní polohu družice a zabezpečují tak, že družice splňuje požadavky pro přesné zaměření antény buď vpravo nebo vlevo od směru letu a při přechodu mezi těmito dvěma módy.
  • Určení oběžné dráhy a její dodržení: Základní metodou pro určení parametrů oběžné dráhy je použití systému GPS na palubě družice a řídící software vyvinutý v MDA. K udržení pohybu po dané oběžné dráze slouží pohonný systém družice.
  • Telemetrie, sledování a povely (TT&C): TT&C subsystém zajišťující komunikaci mezi družicí a pozemním segmentem. Na palubu družice se předávají ze země povely, například kdy a kde zahájit meření. Řídící pozemní stanice přijímá telemetrická data obsahující informace o funkci jednotlivých subsystémů na družici při každém přeletu.
  • Práce s daty a jejich přenos: Pořízená radarová data spolu s doplňkovými údaji (např .GPS) jsou v případě potřeby uložena na palubě družice k pozdějšímu přenosu anebo přenášena v reálném čase na Zem v pásmu X. Obrazová data jsou zašifrovaná s použitím DES (Data Encryption Standard).
Roztažitelná podpůrná konstrukce antény (Extendible Support Structure – ESS)
ESS je mechanická konstrukce mezi základním tělem družice a anténou. Slouží k rozvinutí radarové antény a její stabilizaci potřebnou pro přesné zaměření.

Komunikace
Družice komunikuje s pozemní stanicí v pásmu S (vysílání i přijímání dat) a v pásmu X (pouze vysílání dat). Příjem signálu vysílaného v pásmu X vyžaduje anténu přijímací stanice s průměrem do 3m.
Data jsou vysílána do pozemní stanice, jakmile se družice dostane do jejího dosahu. Stanice jsou rozmístěny v různých lokalitách po celém světě.

Pozemní část (segment)
MDA zodpovídá za provoz družici a za funkci pozemního systému, do kterého patří dvě kanadské přijímací stanice, kanadské zařízení na zpracování dat a přidružený archiv dat.

Vlastnosti a výhody
Nové vlastnosti Výhody pro uživatele
Lepší rozlišení Nový Ultra-Fine mód zlepšuje detekci a klasifikaci objektů.
Polarizace RADARSAT-2 nabízí pořizování dat v jednoduché, duální a křížové polarizaci (HH, HV, VV, VH). Využití polarizace umožňuje lepší rozlišení různých typů povrchů a zlepšuje detekci objektů a jejich rozpoznání.
Snímání na pravé i levé straně Družice je schopná pořizovat data pohledem jak vlevo, tak vpravo od směru letu. Tím je možné dosáhnout i lepšího časového rozlišení.
Polovodičová datová paměť Vysokopacitní paměť (48GB) má lepší spolehlivost a rychlý přístup k datům při současném čtení a psaní.
GPS přijímače na palubě Údaje o poloze s přesností +/- 60m v reálném čase, umožní dosáhnout lepší geometrické vlastnosti pro rychle dodávané produkty.

Lepší služby
Zkrácení doby potřebné k naprogramování družice pro dané měření Podstatně lepší možnost rychle naprogramovat družici a umožnit zákazníkovi co nejrychlejší přístup k datům
Lepší schopnosti zpracování a rychlost dodání dat Větší rychlost zpracování umožňuje zpracovat 8 scén RADARSAT-2 do 90 minut po přijetí dat
 

nahoru

Družice Radarsat

Družice Senzor Typ dat Počet pásem Prostorové rozlišení [m] Archiv od
RADARSAT-2 SAR Radarová 1 3.0, 8.0, 12.0, 18.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0, 100.0 2008
RADARSAT-1 SAR Radarová 1 8.0, 25.0, 30.0, 35.0, 50.0, 100.0 1996
 
 

nahoru