Přehled družicových systémů

Landsat 5

 
Provozovatel USGS (USA)
Start družice 01.03.1984
Nosná raketa Delta 3000
Výrobce
Výška orbitu [km] 705
Úhel inklinace [º] 98.2
Perioda obletu [dní] 16
Ukončení mise
Stav družice Funkční
Informace o družici

nahoru

MSS

SenzorMSS - Multi-spectral Scanner
Typ datOptická
Typ senzoru Multispektrální
Prostorové rozlišení [m] 80.0
Počet spektrálních / frekvenčních pásem4
Záběr senzoru [km]185
Možnost programováníNE
StereosnímkyNE
Archiv od1985
Archiv do
Perioda snímání [dní]16
Informace o senzoru

Spektrální pásma:

Označení pásma Rozsah od [μm] Rozsah do [μm] Kódování spektrál. pásma Prostorové rozlišení [m]
1 0.5 0.6 GREEN 80.0
2 0.6 0.7 RED 80.0
3 0.7 0.8 NIR 80.0
4 0.8 1.1 NIR 80.0

Družicová scéna:

Název produktu Velikost scény [km x km] Radiometrická hloubka dat [bit] Prostorové rozlišení [m] Použitelnost dat pro měřítko [1:] Informace o scéně
MSS Full 172 x 183 8 80.0 500000

nahoru

TM

SenzorTM - Thematic Mapper
Typ datOptická
Typ senzoru Multispektrální
Prostorové rozlišení [m] 30.0, 120.0
Počet spektrálních / frekvenčních pásem7
Záběr senzoru [km]185
Možnost programováníNE
StereosnímkyNE
Archiv od1985
Archiv do
Perioda snímání [dní]16
Informace o senzoru

Spektrální pásma:

Označení pásma Rozsah od [μm] Rozsah do [μm] Kódování spektrál. pásma Prostorové rozlišení [m]
1 0.45 0.52 BLUE 30.0
2 0.52 0.6 GREEN 30.0
3 0.63 0.69 RED 30.0
4 0.76 0.9 NIR 30.0
5 1.55 1.75 SWIR 30.0
7 2.08 2.35 SWIR 30.0
6 10.42 12.5 TIR 120.0

Družicová scéna:

Název produktu Velikost scény [km x km] Radiometrická hloubka dat [bit] Prostorové rozlišení [m] Použitelnost dat pro měřítko [1:] Informace o scéně
Full Standard 172 x 183 8 30.0 100000
Full Floating 172 x 183 8 30.0 100000

Posun plné standardní scény je možný pouze ve směru sever-jih, ve směru západ -východ možný není.

Quarter scene 94 x 88 8 30.0 100000

Čtvrtscénu lze objednat v rámci plné standardní scény kdekoliv. Zapotřebí je dodat zeměpisné souřadnice středu čtvtscény – zeměpisná délka a šířka.

Mini scene 50 x 50 8 30.0 1000000

Miniscénu lze objednat v rámci plné standardní scény kdekoliv. Zapotřebí je dodat zeměpisné souřadnice středu miniscény – zeměpisná délka a šířka.

 

nahoru

Přehled relevantních projektů

Akronym Název / Rok Zákazník
CwRS Kontrola zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země
2004 - 2013 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
PREFARM Zpracování výnosových a družicových dat pro hodnocení prostorové variability pozemků
2004 AGROFERT
CLC1990 CZ/SK CORINE Land Cover 1990 CZ/SK
1994 - 1996 Regionální Program PHARE
DAIFOR Vývoj agro-environmentálních indikátorů pro hodnocení změn venkovské krajiny
2005 - 2006 Vlámský program pro spolupráci s CEE (Belgie)
LCMAN CZ Tématická mapa hlavních kategorií krajinného krytu ČR
1996 Mannesmann Eurocom GmbH (Německo)
EUROSION EUROSION (rozšíření databáze LaCoast pro pobřežní oblasti kandidátských zemí)
2002 DG Environment / IGN International (Francie)
MERA Forest Ecosystem Aplikace projektu MARS v oblasti životního prostředí (MERA) - Lesní ekosystémy
1995 - 1996 PHARE, Ministerstvo životního prostředí ČR
MERA Soil degradation Aplikace projektu MARS v oblasti životního prostředí (MERA) - Půdní degradace
1995 - 1996 PHARE, Ministerstvo životního prostředí ČR
CAMSAT Satelitní mapy Kamerunu
2001 Ministerstvo životního prostředí ČR / Geofyzika a.s. Brno
ERDENET Interpretace pokryvu krajiny a změn v čase pro oblast ERDENET v Mongolsku
2004 - 2005 GEOMIN
MARS Využití dálkového průzkumu Země v zemědělské statistice
1992 - 1999 Ministerstvo zemědělství ČR, Společné výzkumné středisko Evropské Unie (JRC)
ARCHEO EGY Družicové mapy pro archeologický výzkum v Egyptě
2003 Univerzita Karlova, Egyptologický ústav
RESPOND Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci
2007 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie)
geoland2 Mapování krajiny v rámci GMES
2008 - 2012 7. Rámcový program EU / Astrium GmbH (Německo)
G-MOSAIC Mapovací služby pro podporu bezpečnostních aktivit
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / e-Geos (Itálie)
ROADMON Monitorování stavu a změn krajiny v okolí hlavních komunikací metodami dálkového průzkumu Země
2009 - 2010 Ministerstvo dopravy ČR / FSV ČVUT
EOWORLD Mapování rozvoje měst pro Světovou banku
2011 - 2012 Evropská kosmická agentura (ESA)
EUMAP Satelitní mapa Evropy
2008 PRESCO GROUP

nahoru

zpět