Přehled družicových systémů

7e5a3_qb-logo

QuickBird

 

Americká družice QuickBird patří mezi jednu z prvních komerčních družic velmi vysokého rozlišení. Byla vynesena na oběžnou dráhu v říjnu 2001. Více než 13 let pořizovala data s prostorovým rozlišením 60 cm. Na konci roku 2014 bylo oznámeno ukončení komerční činnosti této družice, ale rozsáhlý archív pořízených dat však samozřejmě zůstává k dispozici.

Další podrobnosti o družici QuickBird
Provozovatel DigitalGlobe (USA)
Start družice 18.10.2000
Nosná raketa Boeing Delta II
Výrobce
Výška orbitu [km] 450
Úhel inklinace [º] 98.0
Perioda obletu [dní] 3
Ukončení mise 27.01.2015
Stav družice Ztracen
Informace o družici

nahoru

MS

SenzorMS - Multispektrální
Typ datOptická
Typ senzoru Multispektrální
Prostorové rozlišení [m] 2.4
Počet spektrálních / frekvenčních pásem4
Záběr senzoru [km]16
Možnost programováníANO
StereosnímkyANO
Archiv od2001
Archiv do
Perioda snímání [dní]3
Informace o senzoru

Spektrální pásma:

Označení pásma Rozsah od [μm] Rozsah do [μm] Kódování spektrál. pásma Prostorové rozlišení [m]
1 0.45 0.52 BLUE 2.4
2 0.52 0.6 GREEN 2.4
3 0.63 0.69 RED 2.4
4 0.76 0.9 NIR 2.4

Družicová scéna:

Název produktu Velikost scény [km x km] Radiometrická hloubka dat [bit] Prostorové rozlišení [m] Použitelnost dat pro měřítko [1:] Informace o scéně
Multispectral min 64km2 (archiv 25 km2) 11 2.4 5000

Minimální území pro objednání archívních dat je 25km2, pro nová data pořízená na základě programování 64km2. V obou případech platí, že minimální šířka území musí být 5km ve všech místech požadovaného území.

 

nahoru

PAN

SenzorPAN - Panchromatický
Typ datOptická
Typ senzoru Panchromatický
Prostorové rozlišení [m] 0.6
Počet spektrálních / frekvenčních pásem1
Záběr senzoru [km]16
Možnost programováníANO
StereosnímkyANO
Archiv od2001
Archiv do
Perioda snímání [dní]3
Informace o senzoru

Minimální území pro objednání archívních dat je 25km2, u nově pořízených dat na základě programování 64km2. V obou případech platí, že minimální šířka území musí být 5km.

Spektrální pásma:

Označení pásma Rozsah od [μm] Rozsah do [μm] Kódování spektrál. pásma Prostorové rozlišení [m]
65 0.45 0.9 PAN 0.6

Družicová scéna:

Název produktu Velikost scény [km x km] Radiometrická hloubka dat [bit] Prostorové rozlišení [m] Použitelnost dat pro měřítko [1:] Informace o scéně
Panchromatic min 64km2 (archiv 25km2) 11 0.6 5000

Minimální území pro objednání archívních dat je 25km2, pro nová data pořízená na základě programování 64km2. V obou případech platí, že minimální šířka území musí být 5km ve všech místech požadovaného území.

 

nahoru

Přehled relevantních projektů

Akronym Název / Rok Zákazník
CwRS Kontrola zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země
2004 - 2013 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
ERDENET Interpretace pokryvu krajiny a změn v čase pro oblast ERDENET v Mongolsku
2004 - 2005 GEOMIN
WILDLIFEDMG Monitorování poškození porostů způsobených lesní zvěří pomocí DPZ
2005 - 2006 IFER
ALBRAIL Družicové ortofotomapy pro plánovaní železnice v Albánii
2004 SUDOP
ARCHEO EGY Družicové mapy pro archeologický výzkum v Egyptě
2003 Univerzita Karlova, Egyptologický ústav
RESPOND Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci
2007 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie)
SAFER Mapovací služby pro podporu humanitárních aktivit a rozvojových programů
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / Infoterra FR SAS (Francie)
ROADMON Monitorování stavu a změn krajiny v okolí hlavních komunikací metodami dálkového průzkumu Země
2009 - 2010 Ministerstvo dopravy ČR / FSV ČVUT
UrbanAtlasPlus Využití dat UrbanAtlas
2010 - 2012 Evropská kosmická agentura (ESA)
BENRAIL Družicové ortofotomapy pro plánování železnice Benin a Niger
2010 GKR HOLDING a.s. / Metroprojekt Praha a.s.
WATERPROTECT Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR
2010 - 2011 ČZÚ PřF / MZe
AFORTHOMAP Vytvoření digitálních ortofotomap pro 7 afghánských měst
2008 SUDOP
IRORTHOMAP Družicové ortofotomapy vybraných měst Iráku
2010 - 2012 BOCP Development

nahoru

zpět