Přehled družicových systémů

166e8_illustration

Sentinel-5 P

 

Družice Sentinel-5P je první družicí z šesti dosud vypuštěných družic Sentinel evropského programu Copernicus, která je zaměřená na sledování znečištění zemského ovzduší. Pro tento účel je vybavena přístrojem pojmenovaným Tropomi.
Družicový senzor Tropomi pro sledování atmosféry snímá data v ultrafialovém a viditelném (270–500 nm), v blízkém infračerveném (675–775 nm) a krátkovlnném infračerveném (2305–2385 nm) záření. Lze tak v atmosféře sledovat širokou škálu znečišťujících látek, jako je oxid dusičitý, ozon, formaldehyd, oxid siřičitý, metan a oxid uhelnatý.

Provozovatel ESA
Start družice 13.10.2017
Nosná raketa Rockot
Výrobce Airbus Defence and Space
Výška orbitu [km] 824
Úhel inklinace [º] 98.7
Perioda obletu [dní] 16
Ukončení mise
Stav družice Standby
Informace o družici

nahoru

Tropomi

SenzorTropomi - Tropospheric Monitoring Instrument
Typ datOptická
Typ senzoru Multispektrální
Prostorové rozlišení [m] 3500.0, 7000.0
Počet spektrálních / frekvenčních pásem7
Záběr senzoru [km]2600
Možnost programováníNE
StereosnímkyNE
Archiv od2017
Archiv do
Perioda snímání [dní]1
Informace o senzoru

Prostorové rozlišení většiny pásem je 7 km x 7 km. Výjimkami jsou pásma 1 a 6. Pásmo 1 je, vzhledem k nižšímu záření v těchto vlnových délkách a pro zlepšení poměru signál/šum (tzv. SNR – Signal-to-Noise Ratio), snímáno s nižším prostorovým rozlišením 28 km x 7 km. Pásmo 6 slouží k získání velmi důležitých informací o oblačnosti a proto, aby bylo možné co nejlépe koregistrovat data o oblačnosti s ostatními pásmy, jsou zde data snímána s lepším prostorovým rozlišení 3,5 km x 7 km.

Spektrální pásma:

Označení pásma Rozsah od [μm] Rozsah do [μm] Kódování spektrál. pásma Prostorové rozlišení [m]
6 - NIR2 0.725 0.775 NIR 3500.0
1 - UV1 0.27 0.3 7000.0
2 - UV2 0.3 0.32 7000.0
3 - UVIS 0.31 0.405 7000.0
4 - VIS 0.405 0.5 7000.0
5 - NIR1 0.675 0.725 NIR 7000.0
7 - SWIR 2.305 2.385 SWIR 7000.0

nahoru

nahoru

zpět