Přehled družicových systémů

Bb52_spot5-ilu

SPOT 5

 

Družice SPOT disponují jedním z nejrozsáhlejších archívů snímků pořízených za posledních 25 let. Archív SPOT 5 je jedinečný zejména díky vysokému prostorovému rozlišení (2.5m pro cernobílá a 10m pro barevná data) a zachování původní velikosti jedné družicové scény (60×60km). Data družice SPOT 5 nacházejí své využití zejména v oblasti mapování krajiny a sledování změn, které kolem nás nastávají.

Další podrobnosti o družicích SPOT
Aktuální poloha družice na oběžné dráze
Provozovatel SPOTIMAGE (Francie)
Start družice 04.05.2002
Nosná raketa Ariane 4
Výrobce
Výška orbitu [km] 830
Úhel inklinace [º] 98.7
Perioda obletu [dní] 26
Ukončení mise
Stav družice Funkční
Informace o družici

nahoru

HRG_MS

SenzorHRG_MS - HRG_MS
Typ datOptická
Typ senzoru Multispektrální
Prostorové rozlišení [m] 10.0, 20.0
Počet spektrálních / frekvenčních pásem4
Záběr senzoru [km]60
Možnost programováníANO
StereosnímkyNE
Archiv od2002
Archiv do
Perioda snímání [dní]3
Informace o senzoru

HRG (High Resolution Geometric)

Družice má 2 HRG senzory, které mohou pořizovat data současně. Najednou lze snímat území o celkové šířce 120 km v multispektrálním i panchromatickém režimu.

Spektrální pásma:

Označení pásma Rozsah od [μm] Rozsah do [μm] Kódování spektrál. pásma Prostorové rozlišení [m]
B1 0.5 0.59 GREEN 10.0
B2 0.61 0.68 RED 10.0
B3 0.78 0.89 NIR 10.0
SWIR 1.58 1.75 SWIR 20.0

Družicová scéna:

Název produktu Velikost scény [km x km] Radiometrická hloubka dat [bit] Prostorové rozlišení [m] Použitelnost dat pro měřítko [1:] Informace o scéně
10m color 60 x 60 8 10.0 25000
10m color 1/2 40 x 40 8 10.0 25000
10m color 1/4 30 x 30 8 10.0 25000
10m color 1/8 20 x 20 8 10.0 25000

nahoru

HRG_PAN

SenzorHRG_PAN - HRG_PAN
Typ datOptická
Typ senzoru Panchromatický
Prostorové rozlišení [m] 5.0
Počet spektrálních / frekvenčních pásem1
Záběr senzoru [km]60
Možnost programováníANO
StereosnímkyNE
Archiv od2002
Archiv do
Perioda snímání [dní]3
Informace o senzoru

HRG (High Resolution Geometric)

Uvnitř senzoru HRG jsou 2 detektory s prostorovým rozlišením 5 m, které pořizují obrazový záznam území současně. Kombinací těchto dvou záznamů, které jsou vůči sobě posunuty o 2,5 m je vytvořen obraz s výsledným prostorovým rozlišením 2,5 m.

Družice má 2 HRG senzory, které mohou pořizovat data současně. Najednou lze snímat území o celkové šířce 120 km v multispektrálním i panchromatickém režimu.

Spektrální pásma:

Označení pásma Rozsah od [μm] Rozsah do [μm] Kódování spektrál. pásma Prostorové rozlišení [m]
P 0.48 0.71 PAN 5.0

Družicová scéna:

Název produktu Velikost scény [km x km] Radiometrická hloubka dat [bit] Prostorové rozlišení [m] Použitelnost dat pro měřítko [1:] Informace o scéně
2,5m B&W 60 x 60 8 2.5 10000
2,5m B&W 1/2 40 x 40 8 2.5 10000
2,5m B&W 1/4 30 x 30 8 2.5 10000
2,5m B&W 1/8 20 x 20 8 2.5 10000
5m B&W 60 x 60 8 5.0 20000
5m B&W 1/2 40 x 40 8 5.0 20000
5m B&W 1/4 30 x 30 8 5.0 20000
5m B&W 1/8 20 x 20 8 5.0 20000

nahoru

HRS

SenzorHRS - HRS
Typ datOptická
Typ senzoru Panchromatický
Prostorové rozlišení [m] 10.0
Počet spektrálních / frekvenčních pásem1
Záběr senzoru [km]120
Možnost programováníANO
StereosnímkyANO
Archiv od2002
Archiv do
Perioda snímání [dní]3
Informace o senzoru

HRS (High Resolution Stereoscopic)

Data jsou využívána k tvorbě digitálniho modelu terénu (DMT), přičemž oba snímky jsou pořízeny v průběhu jednoho přeletu. Nejprve je nasnímáno území šikmo před družicí a vzápětí to samé území šikmo za družicí. Během 3 minut se pořídí území 120×600 km pro tvorbu DMT. Během 5-ti let má být vytvořen DMT, který by měl pokrývat 2/3 zemského povrchu s prostorovým rozlišením i výškovou přesností 10 metrů.

Spektrální pásma:

Označení pásma Rozsah od [μm] Rozsah do [μm] Kódování spektrál. pásma Prostorové rozlišení [m]
P 0.49 0.69 PAN 10.0

nahoru

VEGETATION 2

SenzorVEGETATION 2 - VEGETATION 2
Typ datOptická
Typ senzoru Multispektrální
Prostorové rozlišení [m] 1000.0
Počet spektrálních / frekvenčních pásem4
Záběr senzoru [km]2250
Možnost programováníNE
StereosnímkyNE
Archiv od2002
Archiv do
Perioda snímání [dní]1
Informace o senzoru

Data z tohoto skeneru jsou využívána především pro mapování vývoje vegetace v regionálním a kontinentálním měřítku.

Data- 10 bit.

Spektrální pásma:

Označení pásma Rozsah od [μm] Rozsah do [μm] Kódování spektrál. pásma Prostorové rozlišení [m]
B0 0.45 0.52 BLUE 1000.0
B2 0.61 0.68 RED 1000.0
B3 0.78 0.89 NIR 1000.0
SWIR 1.58 1.75 SWIR 1000.0

Družicová scéna:

Název produktu Velikost scény [km x km] Radiometrická hloubka dat [bit] Prostorové rozlišení [m] Použitelnost dat pro měřítko [1:] Informace o scéně
VEG2 2250 x 0 10 1000.0 1000000

nahoru

Přehled relevantních projektů

Akronym Název / Rok Zákazník
CwRS Kontrola zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země
2004 - 2013 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
DAIFOR Vývoj agro-environmentálních indikátorů pro hodnocení změn venkovské krajiny
2005 - 2006 Vlámský program pro spolupráci s CEE (Belgie)
GMES GUS GMES Urban Services
2005 - 2006 Evropská kosmická agentura (ESA) / INDRA (Španělsko)
ALBRAIL Družicové ortofotomapy pro plánovaní železnice v Albánii
2004 SUDOP
FTSP LM Mapování urbanizovaných ploch a úrovně zastavění (soil sealing) pro území celé Evropy
2007 - 2008 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) / Infoterra DE
GSE Land Mapování krajiny v rámci GMES
2007 - 2009 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra DE (Německo)
RESPOND Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci
2007 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie)
geoland2 Mapování krajiny v rámci GMES
2008 - 2012 7. Rámcový program EU / Astrium GmbH (Německo)
G-MOSAIC Mapovací služby pro podporu bezpečnostních aktivit
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / e-Geos (Itálie)
ROADMON Monitorování stavu a změn krajiny v okolí hlavních komunikací metodami dálkového průzkumu Země
2009 - 2010 Ministerstvo dopravy ČR / FSV ČVUT
UrbanAtlasPlus Využití dat UrbanAtlas
2010 - 2012 Evropská kosmická agentura (ESA)
EOWORLD Mapování rozvoje měst pro Světovou banku
2011 - 2012 Evropská kosmická agentura (ESA)
SLF4EEA Mapování liniových krajinných prvků pomocí družicových dat
2011 - 2013 Evropská kosmická agentura (ESA) / GeoVille Environmental Services (Lucembursko))

nahoru

zpět