Přehled družicových systémů

4a74b_terra-ilu

TERRA

 

Terra je první komplexně přístrojově vybavenou družicí patřící do programu Earth Observation System (NASA). Nese pět moderních senzorů, které studují interakce mezi atmosférou, zemí, oceány, živočichy a rostlinami, a radiační energií v tepelné a nebo světelné podobě.

Další podrobnosti o družici Terra
Aktuální poloha družice na oběžné dráze
Provozovatel NASA
Start družice 18.12.1999
Nosná raketa
Výrobce
Výška orbitu [km] 705
Úhel inklinace [º] 98.0
Perioda obletu [dní] 16
Ukončení mise
Stav družice Funkční
Informace o družici

Terra je první komplexně přístrojově vybavenou družicí patřící do Systému pozorování Země (Earth Observation System – EOS), který buduje NASA. EOS má vědeckou část a datový informační systém. Na ně navazují skupiny družic určené pro dlouhodobé pozorování globálních změn zemského povrchu, biosféry, litosféry, atmosféry a oceánů. Dalšími přístroji na družici TERRA jsou zobrazující spektroradiometr MODIS, vícesměnový zobrazující spektroradiometr MISR, aparatura na měření záření mraků a zemského povrchu CERES a zařízení na měření znečištění v troposféře MOPITT. TERRA se pohybuje na slunečně-synchronní oběžné dráze 30 minut za družicí Landsat7. Rovník přechází asi v 10:30 místního slunečního času.

Společný projekt USA, Japonsko a Kanada.

nahoru

ASTER

SenzorASTER - ASTER
Typ datOptická
Typ senzoru Multispektrální
Prostorové rozlišení [m] 15.0, 30.0, 90.0
Počet spektrálních / frekvenčních pásem14
Záběr senzoru [km]60km
Možnost programováníANO
StereosnímkyANO
Archiv od2000
Archiv do
Perioda snímání [dní]16
Informace o senzoru

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) je multispektrální skener, který pracuje na družici Terra vypuštěné 18. prosince 1999.

ASTER provádí měření ve 14-ti spektrálních pásmech v oboru viditelného až tepelného infračerveného záření, a to s vysokým prostorovým, spektrálním a radiometrickým rozlišením.

Spektrální pásma:

Označení pásma Rozsah od [μm] Rozsah do [μm] Kódování spektrál. pásma Prostorové rozlišení [m]
1 0.52 0.6 GREEN 15.0
2 0.63 0.69 RED 15.0
3N 0.78 0.86 NIR 15.0
3B 0.78 0.86 NIR 15.0
4 1.6 1.7 SWIR 30.0
5 2.145 2.185 SWIR 30.0
6 2.185 2.225 SWIR 30.0
7 2.235 2.285 SWIR 30.0
8 2.295 2.365 SWIR 30.0
9 2.36 2.43 SWIR 30.0
10 8.125 8.475 TIR 90.0
11 8.475 8.825 TIR 90.0
12 8.925 9.275 TIR 90.0
13 10.95 11.65 TIR 90.0

Družicová scéna:

Název produktu Velikost scény [km x km] Radiometrická hloubka dat [bit] Prostorové rozlišení [m] Použitelnost dat pro měřítko [1:] Informace o scéně
AST_L1A 60 x 60 8 15.0 100000

L1A data jsou formálně definována jako nezpracovaná data s plným rozlišením. Obsahují obrazová data, radiometrické koeficienty, geometrické koeficienty a další pomocné údaje, aniž by se těmito koeficienty upravila obrazová data.

Rozlišení: 15 m pro viditelné a blízké infračervené pásmo (VNIR), 30 m pro SWIR a 90 m pro TIR.

Data jsou 8bit, radiometrické rozlišení v pásmu TIR je 16bit.

AST_L1B 60 x 60 8 15.0 100000

Použitím radiometrických a geometrických koeficientů vzniknou data úrovně L1B, ta jsou radiometricky kalibrovaná a převzorkovaná po geometrické transformaci.

Rozlišení: 15 m pro viditelné a blízke infračervené pásmo (VNIR) 30 m pro SWIR 90 m pro TIR

Radiometrické rozlišení v pásmu TIR: 16bit

 

nahoru

MODIS

SenzorMODIS - MODIS
Typ datOptická
Typ senzoru Multispektrální
Prostorové rozlišení [m] 250.0, 500.0, 1000.0
Počet spektrálních / frekvenčních pásem36
Záběr senzoru [km]2330
Možnost programováníANO
StereosnímkyNE
Archiv od2000
Archiv do
Perioda snímání [dní]1
Informace o senzoru

Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer spektrometr se středním rozlišením

36 spektrálních kanálů s rozlišením 250 m – 1000 m 250m pásma 1-2 500m pásma 3-7 1000m pásma 8-36

Radiometrické rozlišení 12 bit

Spektrální pásma:

Označení pásma Rozsah od [μm] Rozsah do [μm] Kódování spektrál. pásma Prostorové rozlišení [m]
1 0.62 0.67 RED 250.0
2 0.841 0.876 NIR 250.0
5 1.23 1.25 NIR 500.0
6 1.628 1.652 SWIR 500.0
7 2.105 2.155 SWIR 500.0
3 0.459 0.479 BLUE 500.0
4 0.545 0.565 GREEN 500.0
8 0.405 0.42 BLUE 1000.0
9 0.438 0.448 BLUE 1000.0
10 0.483 0.493 BLUE 1000.0
11 0.526 0.536 GREEN 1000.0
12 0.546 0.556 GREEN 1000.0
13 0.662 0.672 RED 1000.0
14 0.673 0.683 RED 1000.0
15 0.743 0.753 NIR 1000.0
16 0.862 0.877 NIR 1000.0
17 0.89 0.92 NIR 1000.0
18 0.931 0.941 NIR 1000.0
19 0.915 0.965 NIR 1000.0
20 3.66 3.84 TIR 1000.0
21 3.929 3.989 TIR 1000.0
22 3.929 3.989 TIR 1000.0
23 4.02 4.08 TIR 1000.0
24 4.433 4.498 TIR 1000.0
25 4.482 4.549 TIR 1000.0
26 1.36 1.39 SWIR 1000.0
27 6.535 6.895 TIR 1000.0
28 7.175 7.475 TIR 1000.0
29 8.4 8.7 TIR 1000.0
30 9.58 9.88 TIR 1000.0
31 10.78 11.28 1000.0
32 11.77 12.27 1000.0
33 13.185 13.485 1000.0
34 13.485 13.785 1000.0
35 13.785 14.085 1000.0
36 14.085 14.385 1000.0
 

nahoru

Přehled relevantních projektů

Akronym Název / Rok Zákazník
DAIFOR Vývoj agro-environmentálních indikátorů pro hodnocení změn venkovské krajiny
2005 - 2006 Vlámský program pro spolupráci s CEE (Belgie)
ERDENET Interpretace pokryvu krajiny a změn v čase pro oblast ERDENET v Mongolsku
2004 - 2005 GEOMIN
RESPOND Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci
2007 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie)
FLOREO Využití družicových dat pro monitoring povodňového rizika
2008 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Sprinx
SVALBARD Družicová ortofotomapa ostrova Svalbard
2008 Botanický institut AV ČR
SNOWMAP Mapování sněhové pokrývky
2010 - 2011 Český hydrometeorologický ústav
ISTAS Integrovaný sněhový monitoring
2012 - 2013 Evropská kosmická agentura (ESA)

nahoru

zpět