Výběr dat dle parametrů

Družice / Senzor
Typ dat Typ senzoru
Prostorové rozlišení [m] Archiv od
Stereosnímky Možnost programování
Perioda snímání [dní]