Vysoké rozlišení

illustration.description

ASTER, Tok Dunaje © NASA, ERSDAC [2003]

Družicová data s vysokým rozlišením (často označované zkratkou HR z anglického High Resolution) jsou charakterizována prostorovým rozlišením v řádu 10 m. Tato data jsou často pořizována současně v panchromatickém a multispektrálním režimu s významným podílem spektrálních pásem pokrývajících jednotlivé části infračerveného optického spektra. Některé družice pořizují data výhradně v pravidelném, zpravidla několikatýdenním intervalu, modernější družice umožňují pořízení dat na základě konkrétní žádosti zákazníka. V obou případech jsou k dispozici rozsáhlé archivy dat pořízených od počátku existence jednotlivých družic.

Tato data jsou vhodná pro mapování nebo aktualizaci map v měřítcích 1:100 000–1:25 000.

Stručný přehled typických aplikací:
 • regionální mapování
 • mapování stavu, vývoje a změn v krajině (land cover/land use)
 • regionální plánování
 • monitorování rozvoje měst
 • sledování stavu a vývoje vegetace
 • mapování zemědělských ploch a klasifikace zemědělských plodin
 • sledování stavu lesních porostů a klasifikace lesních ekosystemů
 • sledování lesní těžby
 • geologické mapování
 • geomorfologické mapování
 • mapování důsledků přírodních katastrof
 • tvorba digitálního modelu terénu
 

Přehled družicových dat s vysokým rozlišením

Družice Senzor Počet pásem Prostorové rozlišení [m] Archiv od
Sentinel-2 B MSI 13 10.0, 20.0, 60.0 2017
KOMPSAT-3A IIS 1 5.5 2015
Sentinel-2 A MSI 13 10.0, 20.0, 60.0 2015
ISS - Theia Theia 4 5.0 2014
KazEOSat-2 KEIS 5 6.5 2014
WorldView-3 CAVIS 12 30.0 2014
WorldView-3 SWIR 8 3.7 2014
Gaofen-1 MS HR Camera 4 8.0 2013
Gaofen-1 MS WF Camera 4 16.0 2013
Gaofen-1 PAN HR Camera 1 2.0 2013
Göktürk-2 EOS-C camera - MS 5 10.0, 20.0 2013
Landsat 8 OLI 9 15.0, 30.0 2013
TH-1B TH 4 10.0 2013
TH-1B TH Triplet Stereo Camera 1 5.0 2013
NigeriaSat-2 MS - MRI 4 32.0 2011
NigeriaSat-X SLIM6 3 22.0 2011
Resourcesat 2 AWiFS 4 56.0 2011
Resourcesat 2 LISS-III 4 23.5 2011
Resourcesat 2 LISS-IV 1 5.8 2011
Resourcesat 2 LISS-IV 3 5.8 2011
X-Sat IRIS 3 12.0 2011
TH-1A TH 4 10.0 2010
TH-1A TH Triplet Stereo Camera 1 5.0 2010
Deimos-1 MS 3 22.0 2009
UK-DMC-2 SLIM6 3 22.0 2009
RapidEye MS 5 6.5 2008
Theos MS 4 15.0 2008
ALOS AVNIR-2 4 10.0 2006
BEIJING-1 Multispectral imager 4 32.0 2005
BEIJING-1 Panchromatic imager 1 4.0 2005
FORMOSAT-2 MS 4 8.0 2005
BILSAT-1 Four-band medium-resolution imager 4 26.0 2003
BILSAT-1 Panchromatic Imager 1 12.0 2003
IRS-P6 AWiFS 4 56.0 2003
IRS-P6 LISS-III 4 23.5 2003
IRS-P6 LISS-IV 1 5.8 2003
IRS-P6 LISS-IV 3 5.8 2003
NigeriaSat-1 Optical imaging 3 32.0 2003
ALSAT-1 Optical Imaging 3 32.0 2002
SPOT 5 HRG_MS 4 10.0, 20.0 2002
SPOT 5 HRG_PAN 1 5.0 2002
SPOT 5 HRS 1 10.0 2002
UK-DMC EIC (DMC) 3 32.0 2002
EO-1 ALI_MS 9 30.0 2001
EO-1 ALI_PAN 1 10.0 2001
EO-1 Hyperion 220 30.0 2001
PROBA HRC 1 5.0 2001
PROBA CHRIS 18 18.0, 34.0 2001
TERRA ASTER 14 15.0, 30.0, 90.0 2000
Landsat 7 ETM+ 8 15.0, 30.0, 60.0 1999
SPOT 4 HRVIR_MS 4 20.0 1998
SPOT 4 HRVIR_PAN 1 10.0 1998
IRS-1D LISS-III 4 23.0, 70.0 1997
IRS-1D PAN 1 5.8 1997
IRS-1C LISS-III 4 23.0, 70.0 1996
IRS-1C PAN 1 5.8 1996
SPOT 3 HRV_MS 3 20.0 1993
SPOT 3 HRV_PAN 1 10.0 1993
JERS-1 OPS 4 24.0 1992
SPOT 2 HRV_MS 3 20.0 1990
SPOT 2 HRV_PAN 1 10.0 1990
SPOT 1 HRV_MS 3 20.0 1986
SPOT 1 HRV_PAN 1 10.0 1986
Landsat 5 MSS 4 80.0 1985
Landsat 5 TM 7 30.0, 120.0 1985
RESURS-01-1 MSU-E 3 45.0 1985
Landsat 4 MSS 4 80.0 1982
Landsat 4 TM 7 30.0, 120.0 1982
Landsat 3 MSS 4 80.0 1978
Landsat 3 RBV 1 30.0 1978
Landsat 2 MSS 4 80.0 1975
Landsat 2 RBV 3 80.0 1975
Landsat 1 MSS 4 80.0 1972
Landsat 1 RBV 3 80.0 1972
 
 

nahoru