Postup při objednání

V případě objednání družicových dat je zapotřebí dodat tyto údaje:

  • typ družicových dat, který požadujete (družice, senzor, režim snímání – optická, radarová)
  • vaše zájmové území vymezené zeměpisnými souřadnicemi (zeměpisná šířka, zeměpisná délka ve stupních a minutách nebo desetinném tvaru stupně)
  • termín pořízení dat – měsíc, rok (v případě archivních dat termín od … do … )
  • vybrané technické parametry (formát dat, médium, úroveň předzpracování, …)
  • informace o aplikaci a konečném uživateli (z licenčních důvodů)

Pokud máte zájem o zpracování nabídky na dodání družicových dat podle Vašich požadavků, využijte tuto mapovou aplikaci, s jejíž pomocí si můžete připravit hranice Vašeho zájmového území (zakreslením polygonu na mapě, načtením vektorového souboru, zadáním souřadnic nebo výběrem ze seznamu geografických názvů). Území, o které se zajímáte, se může nacházet kdekoliv na zeměkouli. Jakmile budete mít hranice území připravené, klikněte na ikonu pro zaslání souboru a dalších potřebných informací formou E-mailu.

Pokud by Vám práce s uvedenou aplikací činila jakékoliv problémy, vyplňte tento jednoduchý formulář.