Semináře & prezentace

Seminář o aplikacích DPZ v územním plánování a krizovém řízení


Přírodovědecká fakulta UK (PřF UK) ve spolupráci s Gisatem uspořádala pro zájemce z řad odborné veřejnosti seminář s názvem Aplikace dálkového průzkumu Země v územním plánování a krizovém řízení. Seminář proběhl 26.9.2012 na půdě PřF UK a jeho cílem bylo představit konkrétní aplikace a možnosti užití družicových dat ve zmíněných oblastech. Obsahem dopoledního bloku byly po krátkém úvodu do DPZ prezentace výstupů několika projektů (data Urban Atlas pro územní plánování, DPZ a krizové řízení GMES-EU/CZ).

Na dopolední blok navázala prakticky zaměřená odpolední sekce, kde měli účastníci možnost vyzkoušet si práci s družicovými daty s vybranými programy. Představen byl Analytický web tool nad daty Urban Atlas, dále ukázka práce s daty DPZ pro monitorování sněhu a povodní, ale také krátký úvod do objektové klasifikace, včetně práce v prostředí eCognition (ukázka klasifikace budov s využitím lidarových dat).

 
 
 

nahoru

Nová podrobná data z optických i radarových družic


Dne 10. listopadu 2010 se uskutečnil seminář na téma Nová podrobná data z optických i radarových družic. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s nejnovější nabídkou v oblasti družicových dat s velmi vysokým rozlišením.

Této akce se zúčastnili dva zahraniční hosté. Pan Felix Puls, zástupce firmy European Space Imaging, která reprezentuje společnost Digital Globe na evropském kontinentě, představil nejpodrobnější družicová data dostupná na komerčním trhu, data pořízená družicemi WorldView-1 a WorldView-2.
Pan Frank Hensler, zástupce firmy Infoterra GmbH, seznámil všechny zúčastněné s nabídkou dat radarových družic TerraSAR-X a TanDEM-X a představil řadu unikátních aplikací založených na specifických vlastnostech radarových dat.

 
 
 

nahoru