Zprávy z Gisatu

60b9b_e2o-ilu
17.05.2014

Projekt eartH2Observe

Gisat je součástí globálního projektu zaměřeného na management vodních zdrojů.

EartH2Observe “Global Earth Observation for Integrated Water Resource Assessment” je mezinárodní projekt financovaný ze 7. rámcového programu EU.

Cílem projektu je rozsáhlé mapování terestrických vodních zdrojů za účelem zlepšení rozhodování v oblasti hydrologického managementu na místní, evropské i celosvětové úrovni. V projektu budou integrována družicová data a z nich odvozené produkty, pozemní data a řada hydrologických modelů s cílem sestavit jednotnou a globální databázi pro hodnocení stavu a vývoje vodních zdrojů.

Databáze bude zahrnovat informace z posledních 30 let, aby bylo možné analyzovat vývoj a trendy v oblasti dostupnosti vodních zdrojů a podpořit rozhodování v oblasti hydrologického managementu, přispět k řešení problematiky povodní a sucha a pomoci doplnit mezery v zákonech spojených s vodními zdroji.

Projekt je koordinován holandským institutem pro aplikovaný výzkum Deltares a projektový tým je tvořen 27 výzkumnými organizacemi, univerzitami a společnostmi. Další podrobnosti najdete na webových stránkách projektu.

 

nahoru

zpět