Zprávy z Gisatu

A24c1_igarss-ilu
07.08.2015

Gisat na konferenci IGARSS

Integrace dat z různých senzorů pro regionální monitorování sněhové pokrývky.

V červenci letošního roku se v Miláně konala mezinárodní konference Remote Sensing: Understanding the Earth for a Safer World, kterou pořádá IEEE Geoscience and Remote Sensing Society.

Hlavním tématem tématem konference byla role dálkového průzkumu Země při hodnocení a sledování rizik spojených s přírodními katastrofami.

Gisat na této konferenci prezentoval výsledky projektu ISTAS (Integrated snow monitoring with uncertainty analysis). Cílem projektu byl vývoj metodiky pro integraci družicových a in-situ Logo projektudat za účelem odstranění chybějících informací o sněhové pokrývce. Hlavním výstupem púak byl prototyp operačního systému integrujícího sněhové produkty z různých senzorů a pozemních měření do bezoblačného, prostorově i časově konzistentního sněhového produktu. Podrobné informace jsou k dispozici na projektovém webu.

 
 
 

nahoru

zpět