Zprávy z Gisatu

61aa_czechagri-ilu
11.07.2016

Studie CzechAgri

Monitoring zemědělských plodin pomocí družicových dat Sentinel v České republice.

Studie CzechAgri byla v prosinci roku 2015 společně iniciována DG Agri, ESA a Státním zemědělským intervenčním fondem. Byla navržena pro demonstraci produktů, které mohou být v rámci Evropy připraveny pomocí analýzy družicových dat Sentinel s využitím národních dat LPIS a vybraných dat z dotačních žádostí, použitých pro kalibraci metod a ověření výsledků. Studie by měla podpořit přípravu budoucí služby Copernicus pro podporu zemědělství podle nedávného návrhu, který předneslo DG Grow na uživatelském fóru Copernicus.

Studie CzechAgri je řešena v rámci ESA projektu Sentinel-2 for Agriculture, který je veden Université Catholique de Louvain. Cílem studie je demonstrovat bezprecedentní možnosti družic Copernicus Sentinel pomocí pilotního mapování zemědělských plodin v celostátním měřítku v letech 2015 a 2016. Kombinace radarových dat Sentinel 1 a optických dat Sentinel 2 (doplněných o data Landsat 5&7) bude zpracována a vyhodnocena s cílem připravit celorepublikovou mapu plodin pro vegetační období let 2015 a 2016. Budou představeny úvodní výsledky včetně nezávislé analýzy přesnosti a porovnání možností radarových a multispektrálních dat.

 

nahoru

zpět