Zprávy z Gisatu

9fe4_sen4cap-ilu
05.04.2018

Projekt SEN4CAP

Nové přístupy pro sledování zemědělských aktivit pomocí družicových dat Sentinel.

Projekt SEN4CAP (Sentinels for the Common Agricultural Policy) je zaměřen na vývoj, ověření a demonstraci nových metod pro sledování stavu zemědělské vegetace s využitím družicových dat.

Jeho hlavním záměrem je podpořit plánovanou změnu Společné zemědělské politiky Evropské Unie, jejíž součástí je zavedení celoplošného a celoročního monitoringu zemědělké půdy s cílem zjednodušit a zefektivnit kontrolu zemědělských dotací a současně poskytnout zemědělským subjektům informace, které jim pomohou splnit povinností vyplývající z jednotlivých dotačních pravidel.

Projekt SEN4CAP je řešen evropským konsorciem vedeným Katolickou univerzitou v Lovani a Gisat je jedním z klíčových technických partnerů. Projekt je financován Evropskou kosmickou agenturou pod záštitou Evropské Komise a Společného Evropského Výzkmného střediska DG-JRC.

Podrobné informace najdete na webových stránkách projektu.

 

nahoru

zpět