Zprávy z Gisatu

11985_pucs-ilu
05.06.2018

Projekt CLIMATE-FIT

Vývoj služeb pro modelování teplotních poměrů a tepelných ostrovů ve městech.

Projekt CLIMATE-FIT je zaměřen na vývoj, ověření a demonstraci šesti tématických služeb s cílem postihnout rizika vyplývající z nepříznivého vývoje městského klimatu vyvolaného klimatickými změnami.

Gisat v rámci projektu vyvíjí služby pro podporu územního plánování zaměřené na modelování a vyhodnocení dopadu změn ve využití území městských aglomerací na tepelné poměry ve městě.

CLIMATE-FIT

Projekt CLIMATE-FIT je řešen evropským konsorciem vedeným Vlámským výzkumným institutem VITO a je financován Evropskou Komisí v rámci výzkumného programu H2020.

Podrobné informace najdete na webových stránkách projektu.

 

nahoru

zpět