Zprávy ze světa

17148_illustration
25.01.2020

Družice Gaofen-7...

… se schopností mapování výšek ve vysokém rozlišení pořizuje první data.

Čínská družice Gaofen-7 byla vynesená 3. listopadu 2019 z kosmodromu Tchaj-jüan (angl. Taiyuan) raketou Dlouhý pochod-4B (Long March-4B, Chang Zheng-4B ).
Společně s družicí Gaofen-7 byly při tomto letu vynesené i tři další družice čínské výroby – Huangpu-1, SRSS-1 a Xiaoxiang 1-08. Družice SRSS-1 (z angl. Sudan Remote Sensing Satellite 1) byla Čínou postavená pro Súdán, který se od jejího vypuštění a uvedení do provozu stává jejím provozovatelem a družice SRSS-1 se tak zapisuje do historických záznamů jako první súdánská družice.

Obr.: Start rakety Dlouhý pochod-4B s družicí Gaofen-7 a dalšími třemi družicemi 3. listopadu 2019. Zdroj: Xinhua

 

Obr.: Start rakety Dlouhý pochod-4B s družicí Gaofen-7 a dalšími třemi družicemi dne 3. listopadu 2019. Zdroj: Xinhua

Nosná raketa byla vybavená roštovými kormidly, což bylo u čínské rakety teprve podruhé, poprvé je měla při startu 26.červenci 2019 raketa Dlouhý pochod-2C.
Na rozdíl od raket americké společnosti Space-X roštová kormidla u čínských raket zatím slouží pouze k směrování pádu vyhořelých prvních stupňů mimo osídlené oblasti a k získávání praktických zkušeností s řízením sestupu. Řízený návrat s měkkým přistáním znovupoužitelného prvního stupně by měly zajišťovat až u raket Dlouhý pochod-8, které jsou nyní ve fázi vývoje.

Obr.: Roštová kormidla při montáži na trup rakety Dlouhý pochod. Zdroj: CASC

 

Obr.: Roštová kormidla při montáži na trup rakety Dlouhý pochod. Zdroj: CASC

První stupeň rakety Dlouhý pochod-4B má výšku přes 20 metrů, průměr 3.35 metru
a hmotnost na startu 193 tun, z čehož 183 tun tvoří palivo. I v okamžiku spotřebování veškerého paliva má tedy první stupeň stále nezanedbatelnou hmotnost 10 tun. Možnost řízení pádu takového tělesa z oblohy proto určitě není zbytečná.
Roštová kormidla nejsou úplnou technickou novinkou, už dříve je používaly některé typy tzv. inteligentní munice, například řízené letecké bomby, v kosmonautice si větší pozornost jako významná technická součást řízení získaly až v poslední době. Roštová kormidla u rakety Dlouhý pochod se ale staly cílem různých ironických komentářů zejména proto, že se vzhledově nápadně podobají právě těm roštovým kormidlům, která už vyzkoušela a úspěšně používá americká společnost Space-X.

Obr.: Družice Gaofen-7 má hmotnost 2400 kg a Zemi snímá z výšky 506 km. Zdroj: Chinese Social Media

 

Obr.: Družice Gaofen-7 má hmotnost 2400 kg a Zemi snímá z výšky 506 km. Zdroj: Chinese Social Media

První zkušební obrazová data družice Gaofen-7 začala pořizovat necelé dva týdny
po svém startu a zveřejněny byly v Pekingu při slavnostním představení družice dne 10. prosince 2019, kde byla družice vyzdvihována především jako první čínská civilní družice s optickým přenosem dat pro výškové mapování ve vysokém rozlišení.
Družice Gaofen-7 pořizuje nejpodrobnější černobílá (tzv. panchromatická) obrazová data s rozlišením 0.65 metru a barevná (tzv. multispektrální) data v pásmech viditelného světla a blízkého infračerveného záření v rozlišení 2.6 metru. Stejně jako
u jiných družicových obrazových dat, jejich dodatečným zpracováním lze provést zaostření barevného obrazu pomocí podrobnějšího černobílého obrazu a ve výsledku získat barevná data s rozlišením 0.65 metru.

Obr.: Detail mezinárodního letiště Daxing v Pekingu v rozlišení 0.65 metru na barevném obraze vzniklým zpracováním obrazových dat pořízených družicí Gaofen-7 dne 13.11.2019. Zdroj: Xinhua, CNSA

 

Obr.: Detail mezinárodního letiště Daxing v Pekingu v rozlišení 0.65 metru na barevném obraze vzniklým zpracováním obrazových dat pořízených družicí Gaofen-7 dne 13.11.2019. Zdroj: Xinhua, CNSA

Principem výškového mapování povrchu Země je u optických družic pořízení snímků stejné oblasti ze dvou různých úhlů a ze známých parametrů dopočítání výškových rozdílů pro síť identických bodů na obou snímcích, protože tyto body jsou vlivem svých výškových rozdílů na šikmých snímcích posunuté stejně tak, jak je na šikmém snímku vrchol stožáru zobrazen jinde, než je zobrazena jeho pata, přičemž za předpokladu známé vzdálenosti stožáru od místa pořízení snímku můžeme vypočítat jeho výšku.
Kromě schopnosti snímat z různých úhlů obrazová data povrchu Země s rozlišením
až 65 cm je družice pro účely výškového mapování vybavená laserovým výškoměrem určujícím výšku družice.
Data z této družice umožňují mapovat povrch Země s výškovou přesností 1.5 metru
a horizontální poziční přesností 5 metrů, což splňuje požadavky na výškové mapování pro mapy v měřítku 1: 10 000.
Výsledný výškový model může být po přepracování v mapách znázorněn v podobě vrstevnic a barevné hypsometrie (nejobvykleji nížiny zelené, vysoké hory hnědé apod.) a samotný výškový digitální model patří mezi velmi žádaná data pro řadu procesů
v oblasti dálkového průzkumu Země a pro mnoho aplikací v nejrůznějších oblastech.
Obrazová data pro výškové mapování lze také přímo prostorově zobrazit pomocí různých stereoskopických technik. Dvojice snímků téže oblasti nasnímané z různých úhlů vytvoří prostorový obraz, pokud se vhodným způsobem zajistí, aby každé oko vnímalo pouze jeden příslušný snímek z dvojice. Lze to zajistit od nejdražších metod virtuální reality, přes polarizační brýle se speciálním monitorem, až po naprosto nejlevnější metodu anaglyfu, ke které stačí pouze jednoduché brýle s modrým
a červeným sklem, kterými se sleduje jeden obraz složený z původní dvojice snímků odlišených modrou a červenou barvou.

Obr.: Anaglyf umožňující 3D pohled pomocí brýlí se světle modrým a červeným sklem na  oblast Kuang-tung (angl. Guangdong) vytvořený z dat pořízených družicí Gaofen-7 dne 22.11.2019. Zdroj: Xinhua, CNSA

 

Obr.: Anaglyf umožňující 3D pohled pomocí brýlí se světle modrým a červeným sklem na oblast Kuang-tung (angl. Guangdong) vytvořený z dat pořízených družicí Gaofen-7 dne 22.11.2019. Zdroj: Xinhua, CNSA

Předpokládaná životnost družice Gaofen-7 je minimálně 8 roků provozu na oběžné dráze a měla by pořídit zhruba 14 000 snímků.
V prvním období budou data z družice Gaofen-7 vyhrazené pro potřeby čínských institucí, později by mohly být alespoň částečně dostupné i pro další uživatele, jak je tomu u dat z některých jiných čínských družic a zcela běžné u dat z komerčních amerických a evropských družic.

Předchozí článek o družicích řady Gaofen vypuštěných v roce 2018 je zde.

Seznam dalších družic pořizujících komerčně dostupná data velmi vysokého rozlišení je zde.

Máte-li předběžný zájem o nákup družicových dat, můžete kontaktovat oddělení prodeje a marketingu: marie.hakova[at]gisat.cz, tel: 270 003 732

Článek zpracoval: Jiří Šustera

 

nahoru

zpět