Zprávy ze světa

A0e0a_illustration
27.10.2014

eCognition Essentials 1.0

Hotové řešení pro snadné objektově orientované vyhodnocení dat DPZ.

Společnost Trimble přichází s novým konceptem eCognition Essentials 1.0 a novou verzí eCognition Developer 9.0.2.

eCognition Essentials 1.0 (trial) je navržen jako samostatný balík, který umožňuje i méně zkušenému uživateli efektivně a rychle produkovat vysoce kvalitní klasifikace z obrazových dat např. pro GIS, bez nutnosti se učit složitému postupu. Produkt je založen na stávající platformě eCognition, ale nabízí přehledné prostředí pro jednotlivé kroky zpracování bez potřeby sestavit vlastní klasifikační bázi a tím také výraznou úsporu času.

Předdefinovaný klasifikační rámec tak nabízí možnost jednoduše provést precizní analýzu obrazu např. pro oblast lesnictví, zemědělství nebo při mapování krajinného pokryvu včetně interaktivních nástrojů pro kontrolu kvality s minimálním úsilím.

Proces analýzy a grafické prostředí

eCognition Essentials je založen na přednastaveném pracovním postupu, který zahrnuje všechny nezbytné kroky pro analýzu. Využívá metody klasifikace založené na trénovacích množinách definovaných uživatelem a moderních algoritmech strojového učení jako např. SVM (Support vector machines). Součástí řešení je také možnost validace vyhodnocení přesnosti pomoci tabulky přesnosti a referenčních dat. Finální výsledky je možně přímo exportovat pro okamžité použití v GIS.

Intuitivní grafické prostředí eCognition Essentials tak zprostředkuje okamžitý přístup k efektivním metodám segmentace a následné objektové klasifikaci aniž by bylo nutné specializované školení pro uživatele, navíc s vysokým potenciálem produkce. Výhodou je tedy zaměření na výsledek a redukce úsilí pro složitý a často časově náročný vývoj. Kromě vysokého stupně automatizace je možné vybrané parametry adaptovat dle lokálních podmínek. Navržené prostředí je dostatečně flexibilní pro nasazení v rozličných tématických aplikacích.

InSphere Data Marketplace

Novinkou v portfoliu je plug-in umožňující přímý přístup do databáze Trimble InSphere Data Marketplace s nabídkou dat DPZ k okamžitému stažení. Databáze bude v budoucnu nadále rozšiřována. V současnosti zahrnuje data Landsat 8 jako i letecké snímky, zatím většinou pro území USA a západní Evropy.

eCognition Developer v 9.0.2

Kromě zmíněného eCognition Essentials 1.0 byla uvolněna i nová verze eCogntion Developer s označením 9.0.2. Jedná se o pravidelnou aktualizaci s řadou oprav a novinek např. v oblasti klasifikace (přidán ISO Data klasifikátor), vylepšené možnosti definice šablon (možnost definice přesné masky), rozšíření možností nastavení grafických komponent v prostředí Analysis Builder a také připojení a stahování dat ze zmíněného InSphere Data Marketplace.

 

nahoru

zpět