Zprávy ze světa

2a7a4_suite-hero-mockup-0-square-75
26.05.2015

eCognition v 9.1

Společnost Trimble příchází s novou verzí Trimble eCognition Suite.

Nová verze softwaru přináší především výrazné zlepšení výpočetní kapacity pro analýzu družicových, leteckých a dalších dat DPZ.

Kromě více-jádrového zpracování je také vylepšeno využití doplňkových tematických GIS dat, byly rozšířeny možnosti práce s terénními daty pro řízené klasifikace a také uvedeny nové možnosti pro práci s odvozenými aplikacemi pro eCognition Architect.

Více-jádrové zpracování umožňuje distribuci výpočtů a paralelní zpracování a tím redukci času zpracování. Pro výpočet je možné využít až 4 jader a dosáhnout tak 40-50% úsporu a rychlejší výsledky. Na příkladu “multiresolution” segmentace při velikosti rastru 30 000 x 30 000 představuje při využití 4 jader zkrácení zpracování z cca 100 minut na přibližně 60 minut.

Přínos doplňkových vektorových dat pro proces klasifikace je nesporně jednou z předností platformy eCognition. Možnosti jejich zpracování byly rozšířeny o další gisovské funkce jako například konverze polygonů na linie, možnost generovaní obalové zóny apod. Integrace těchto technik umožňuje další možnosti automatizace klasifikačního postupu.

Pro využití dat z pozemního šetření a jejich aplikaci pro trénování v řízených klasifikacích je nově možné kombinovat a přenášet sety z různých oblastí a maximalizovat tak jejich potenciál pro tvorbu knihovny pro opakované použití v objektové klasifikaci.

V neposlední řadě byli dále rozšířeny možnosti integrace tzv. aplikací (“solutions”) pro eCognition Architect a také podpora pro systém Trimble MX2 a Trident pro pozemní mapování.

Další podrobnosti lze najít níže v přiloženém dokumentu nebo se registrovat na bezplatný webinář ve dvou termínech 27. a 28. května.

 
 
 

nahoru

zpět