Zprávy ze světa

5d2ee_illustration
30.01.2019

Družici WorldView-4...

… postihla závada, která tuto elitní družici pravděpodobně natrvalo vyřadí z činnosti.

Družice WorldView-4, společně s družicí WorldView-3, patří mezi nejlepší současné komerční družice dálkového průzkumu Země, protože pořizovala pro zákazníky ta nejpodrobnější dostupná obrazová data ve velmi vysokém rozlišení 31 cm. Rozlišení dodávaných obrazových dat od ostatních komerčních družic velmi vysokého rozlišení se jinak pohybuje v rozpětí od 0.5 do 1 metru.

Obr.: Družice WorldView-4 má hmotnost 2 087 kg (bez hmotnosti paliva), délka tělesa je 5.3 metru, průměr 2.5 metru, s rozloženými solárními panely 7.9 metru. Družice se nachází ve výšce 617 km nad Zemí. Zdroj: DigitalGlobe

 

Obr.: Družice WorldView-4 má hmotnost 2 087 kg (bez hmotnosti paliva), délka tělesa je 5.3 metru, průměr 2.5 metru, s rozloženými solárními panely 7.9 metru. Družice se nachází ve výšce 617 km nad Zemí. Zdroj: DigitalGlobe

Podle oficiálního prohlášení na družici WorldView-4 přestaly fungovat silové gyroskopy (angl. Control Moment Gyroscopes), družice už proto není schopná pořizovat další snímky kvůli ztrátě osové stability. Pokračují sice pokusy obnovit funkčnost družice, ale protože zatím bylo veškeré úsilí marné, nepředpokládá se, že by se mohlo povést družici znovu zprovoznit a že by ještě někdy byla schopná pořídit použitelný snímek.

Provozovatel družice WorldView-4 je v současnosti společnost DigitalGlobe (USA), kterou v roce 2017 koupila technologická společnost Maxar. A proto právě společnost Maxar Technologies vydala v lednu 2019 oficiální prohlášení o stavu této družice. Po tomto oznámení akcie společnosti Maxar dosti významně poklesly (z 12,5 USD na počátku ledna na 5,6 USD na počátku února).

Silové gyroskopy jsou jednou z klíčových částí pro naprostou většinu umělých těles pohybujících se po oběžných drahách, včetně například Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Z praktického hlediska se jedná o rotující setrvačníky, vychylováním jejichž osy rotace (a případně i změnou rychlosti jejich otáčení) vzniká reakční síla, která mění rotaci celého tělesa. Pomocí takovýchto zařízení se tedy družice otáčejí, zaměřují požadovaným směrem a stabilizují. Spotřebovává se pouze elektrická energie, kterou družicím průběžně dodávají jejich sluneční panely, není potřeba žádné další palivo. Raketové motory s limitovaným množstvím pohonných hmot se používají pouze pro změny oběžné dráhy družice, případně pro udržování požadované výšky, která jinak může kolísat kvůli různým vnějším vlivům, zejména postupně klesat kvůli odporu vnějších řídkých vrstev zemské atmosféry. Rotace družic se ovládá pouze pomocí elektrických silových gyroskopů, pokud ale přestanou pracovat správně, je družice nepoužitelná. Někdy se proto používají i záložní gyroskopy, které se zapínají v případě závady těch původních, ale opotřebování a dlouhodobá zátěž časem vyřadí i zálohu. Postupné selhávání opotřebovaných gyroskopů bude pravděpodobně i příčinou definitivního ukončení činnosti slavného Hubbleova vesmírného dalekohledu, který pracuje od roku 1990 a v roce 2018 měl se zbývajícími dosud funkčními gyroskopy vážné problémy.
U družice WorldView-4 ovšem došlo k selhání gyroskopů překvapivě brzy, takže důvod bude nutné hledat v nějaké skryté vadě.

Obr.: Družice WorldView-3 a WorldView-4 pořídily velké množství dosud nejpodrobnějších komerčně dostupných obrazových družicových dat v rozlišení 31 cm. Zde je na ukázku výřez obrazových dat australského města Sydney pořízených družicí WorldView-4 dne 8. ledna 2017. Zdroj: DigitalGlobe

 

Obr.: Družice WorldView-3 a WorldView-4 pořídily velké množství dosud nejpodrobnějších komerčně dostupných obrazových družicových dat v rozlišení 31 cm. Zde je na ukázku výřez obrazových dat australského města Sydney pořízených družicí WorldView-4 dne 8. ledna 2017. Zdroj: DigitalGlobe

Hlavním stavitelem družice byla společnost Lockheed Martin, gyroskopy dodala společnost Honeywell. Družice byla původně stavěna pro společnost GeoEye pod jménem GeoEye-2. Původní mateřská společnost ale byla v roce 2013 pohlcená konkurenční společností DigitalGlobe, proto byla 11. listopadu 2016 družice vynesena na oběžnou dráhu pod novým názvem WorldView-4, kterým navazuje na řadu družic společnosti DigitalGlobe. V době vypuštění se předpokládala pracovní životnost družice v délce minimálně 7 roků, spíše se však očekávalo, že by mohla vydržet pracovat 10 až 12 roků.

Pro společnost Maxar a její dceřinnou společnost DigitalGlobe je ztráta družice WorldView-4 poměrně těžká rána, tato družice jim jen v loňském fiskálním roce 2018 přinesla zisk 85 milionů amerických dolarů. Stejně podrobná obrazová data extrémně vysokého rozlišení dokáže sice pořizovat i jejich družice WorldView-3 (která umí snímat i ve větším počtu barevných kanálů), nicméně zájem byl natolik vysoký, že obě družice byly poptávkou až přetížené, takže je prakticky vyloučené, aby zbývající WorldView-3 dokázala beze zbytku pokrýt veškerou práci i za ztracenou družici.

Družice WorldView-4 je sice pojištěná na částku 183 milionů amerických dolarů, ale takovou sumu by dokázala vydělat za méně než tři roky svojí další činnosti. Opakované pokusy o znovuzprovoznění družice sice vypadají marně, ale jsou nutné také kvůli pojistným podmínkám, kdy je nutné doložit, že byly vyčerpány všechny možnosti.

Při očekávatelném zásadním přetížení zbývající družice WorldView-3 lze pro zákazníky zvážit jako alternativu buď pořízení nových dat ostatními družicemi s rozlišením 0.5 a 1 metr, nebo zakoupení starších dat z archivu, kde samozřejmě zůstanou k výběru i dříve pořízená data od nyní nefuknční družice WorldView-4.

Seznam družic pořizujících komerčně dostupná data velmi vysokého rozlišení je zde.

Starší článek o počátcích družice WorldView-4 je zde.
Starší článek o sloučení společností DigitalGlobe a GeoEye je zde.

Máte-li předběžný zájem o nákup těchto nebo jiných družicových dat, můžete kontaktovat oddělení prodeje a marketingu: marie.hakova[at]gisat.cz, tel: 270 003 732

Článek zpracoval: Jiří Šustera

 

nahoru

zpět