Zprávy ze světa

5f58e_ecognition-logo-small2-75
15.08.2019

eCognition v9.5...

...novinky zaměřené na výkon.

Nová verze Trimble eCognition v9.5 přináší především novinky pro zvýšení produktivity při práci s bodovými mračny a v procesech strojového učení a Deep Learning.

Nový algoritmus pro převzorkování bodových mračen poskytuje zvýšený výkon díky větší efektivitě zpracování v oblastech s velkou hustotou bodů, která má za následek výrazné urychlení výpočtů. Navíc, rastrové vrstvy lze nově také zobrazovat v prostředí 3D prohlížeče, a přispívají tak k efektivnímu vývoji klasifikačních postupů.

 

Algoritmy Deep Learning v prostředí eCognition byly rozšířeny o podporu dávkové normalizace vedoucí k robustnější a rychlejší fázi učení a tedy i rychlejší klasifikaci. Přibyly také nové algoritmy pro manipulaci s trénovacími množinami, např. jejich rozdělení, náhodné promíchání apod., a umožňují tak snadnější automatizaci.

 

Možnosti práce s vektorovými daty z dřívějších verzí jsou nadále doplněné o algoritmy a příznaky přímo vázané na vektorovou doménu, např. statistické veličiny pro vektorové objekty, hodnoty rastrových vrstev nebo tříd pro bodové vektorové vrstvy nebo další manipulaci s vektory jako např. možnost zadání negativní obalové zóny (buffer) apod.

 

Podrobný seznam novinek.

Nová verze je dostupná všem uživatelům s platnou údržbou.

 

nahoru

zpět