Kvalita a životní prostředí

Systém managementu jakosti


Jedním ze základních cílů Gisatu je udržování a neustálé zlepšování kvality našich produktů a služeb. Přijetí standardů jakosti podle normy ISO 9001:2008 je důležitou součástí této snahy.

Zavedení integrovaného systému zajišťování kvality bylo formálně zakončeno certifikačním auditem prostřednictvím společnosti United Registrar of Systems Ltd., mezinárodně uznávané certifikační autority se sídlem ve Velké Británii.
 
 
 

nahoru

Management systému environmentální ochrany


Vedení společnosti uvědomuje rostoucí význam ochrany životního prostředí a svoji zodpovědnost za chování firmy v rámci zásad trvale udržitelného rozvoje. V souvislosti s přijetím environmentálních standardů podle normy ISO 14001:2004 se proto zavazujeme k využívání ekologicky šetrných technologií a postupů minimalizujících negativní dopady na životní prostředí.

Zavedení management systému environmentální ochrany bylo potvrzeneno certifikačním auditem prostřednictvím společnosti United Registrar of Systems Ltd.

 
 
 

nahoru