Organizace

Veškeré aktivity firmy GISAT zabezpečuje patnáctičlenný pracovní tým ve spolupráci se širokou sítí spolupracujících expertů vybavených specifickou odborností pro řešení nejrůznějších úkolů. Všichni zaměstnanci firmy mají vysokoškolské vzdělání z oblasti zemědělství, geografie a přírodních věd, geodézie a kartografie a informatiky. Jedná se o vysoce kvalifikované odborníky z dlouholetými zkušenostmi v oblasti vedení a řízení projektů, konzultační činnosti a široké škály GIS a DPZ aplikací z nejrůznějších tématických oblastí.

Organizační schéma firmy

 

Pracovní tým Gisatu

Vedení firmy

Výkonný ředitel: Ing. Luboš Kučera, tel: 270 003 731


Oddělení DPZ

Mgr. Jan Kolomazník, tel: 270 003 736


Mgr. Tomáš Bartaloš, tel: 270 003 737


Ing. Markéta Jindrová, tel: 270 003 739


Mgr. Kateřina Jupová, tel: 270 003 739


Mgr. Jana Slačíková, tel: 270 003 739


Mgr. Kateřina Tučková, tel: 270 003 739


Ing. Václav Vobora, tel: 270 003 737


Oddělení GIS

Ing. Tomáš Soukup, tel: 270 003 735


Ing. Miroslav Kopecky, tel: 270 003 736


Mgr. Ondřej Nálevka, tel: 270 003 738


Ing. Erika Orlitová, tel: 270 003 738


Bc. Václav Stonáček, tel: 270 003 736

Oddělení prodeje a marketingu

Mgr. Marie Háková, tel: 270 003 732


 

nahoru