EEA ETC

Využití dálkového průzkumu Země pro mapování a sledování stavu životního prostředí a pro posuzování dopadů na životní prostředí je jednou z klíčových aktivit Gisatu. Již více než desetiletí jsou odborníci Gisatu zapojeni do ojedinělého programu evropského mapování krajiny (CORINE Land Cover) a řady dalších aplikací využívajících data typu land cover/land use pro hodnocení krajiny a vývoj řady agroenvironmentálních indikátorů. V letech 1997-2000 byl Gisat v čele mezinárodního projektu EEA PHARE Topic Link on Land Cover, v letech 2001 – 2006 byl členem EEA European Topic Centre on Terrestrial Environment (ETC-TE), v letech 2007-2010 členem navazujícího EEA European Topic Centre on Land Use and Spatial Information (ETC-LUSI) a od roku 2011 je členem EEA European Topic Centre on Spatial Information and Analysis (ETC-SIA).

ETC-SIA je mezinárodní konsorcium založené jako servisní organizace Evropské agentury pro životní postředí (EEA) pro její podporu při sběru, analýze, hodnocení a publikování informací relevantních pro národní a evropskou politiku v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Pro více informací navštivte webové stránky ETC SIA http://sia.eionet.europa.eu