GMES

GMES (Global Monitoring for Environment and Security) je jednou z klíčových evropských iniciativ (podpořených Evropskou komisí a Evropskou kosmickou agenturou) s cílem přispět k rozvoji komerčně orientovaných geoinformačních služeb v oblasti dálkového průzkumu Země a pomoci tak reagovat na rostoucí požadavky na dostupnost prostorových dat a odvozených aplikací od nejrůznějších evropských a regionálních uživatelů.

Gisat se zapojil do programu GMES již od jeho počátku neboť hlavní aktivity firmy jsou blízké obsahu a cílům GMES. Již od roku 2004 byl Gisat zapojen do několika projektů financovaných Evropskou kosmickou agenturou (ESA) zaměřených na definování a testování produktů v oblasti monitoringu krajiny (AquaSAGE/SoilSAGE, GUS, GSE Land) a podporu humanitární pomoci (RESPOND). Díky úzké spolupráci s potenciálními uživateli na mezinárodní, evropské, celostátní, regionální a místní úrovni se výsledky těchto projektů staly úspěšnými příklady toho, jak může technologie dálkového průzkumu Země pomoci při rozhodování ovlivňujícím stav a kvalitu našeho životního prostředí.

Od začátku roku 2009 je Gisat zapojen do několika celoevropských projektů financovaných z prostředků 7. rámcového programu EU. Jedná se o projekty, které jsou zaměřeny na podporu dalšího rozvoje geoinformačních služeb vyvíjených v rámci programu GMES. Gisat je členem evropských řešitelských týmů ve třech z pěti prioritních tématických oblastí GMES: mapování a monitorování krajiny (projekt Geoland-2), krizová reakce a humanitární pomoc (projekt SAFER) a podpora bezpečnostní politiky (projekt G-MOSAIC).

Gisat tak účastí v těchto prestižních projektech potvrdil svoji pozici jednoho z vedoucích evropských dodavatelů geoinformačních služeb založených na technologii dálkového průzkumu Země.