Zákazníci

Již od počátku své existence si Gisat prostřednictvím nabídky portfolia služeb a produktů vytvořil rozsáhlou síť domácích i zahraničních partnerů a zákazníků. Mezi ně patří například:

Mezinárodní organizace a instituce

 • Evropská komise (DGs, FPs)
 • Evropská kosmická agentura (ESA)
 • Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
 • Eurostat
 • Společné výzkumné středisko EU (JRC)

Národní organizace a instituce

 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Ministerstvo obrany ČR
 • Státní zemědělský intervenční fond
 • Státní správa a samospráva

Podnikatelský a průmyslový sektor

 • Geologie
 • Lesnictví
 • Mapování a kartografie
 • Projektování v oblasti dopravy a infrastruktury
 • Těžba nerostných surovin
 • Telekomunikace
 • Územní a městské plánování
 • Vydavatelské a reklamní aktivity
 • Zemědělství