Produkty

Produkty GISAT

Vektorová data Rastrová data Digitální model terénu Mapy & plakáty Data ke stažení Land Cover Land Use CORINE CLC Družicová data ASTER ERS RADARSAT TERRASAR-X DEM IKONOS LANDSAT QUICKBIRD SPOT

Kromě geoinformačních služeb patří do nabídky Gisatu také portfolio geoinformačních produktů nejrůznějšího zaměření. Jedná se zpravidla o standardní výstupy zpracování družicových dat nebo o odvozené mapové a další GIS produkty.

Podle jejich povahy a užití je můžeme rozdělit do několika kategorií:

 • datové produkty
  • vektorová data
  • rastrová data
  • digitální modely terénu
 • mapové a prezentační produkty
  • družicové mapy
  • tématické mapy
  • plakáty a prezentační materiály