Digitální model terénu

Gisat v současné době nabízí řadu standardních produktů v oblasti výškových modelů terénu s různými parametry – jedná se o SRTM DEM, řadu produktů SPOT 3D, ASTER GDEM a MONA PRO.

V obou případech se jedná o data dostupná pro území prakticky všech kontinentů. To má velký význam zejména při využití družicových snímků pro mapování mimoevropských území, neboť existence vhodného DMT je klíčový požadavek pro tvorbu družicového ortofota.

V případě potřeby také nabízíme vytvoření nebo zpracování digitálního modelu terénu podle požadavků zákazníka, více najdete v sekci Služby.

Ukázka digitálního modelu terénu pro území České republiky