ASTER GDEM

Globální výškový model ASTER GDEM (Global Digital Elevation Model) vznikl ve spolupráci japonského Ministerstva ekonomie, obchodu a průmyslu (METI) a americké kosmické agentury (NASA) a je dostupný zdarma všem zájemcům.

ASTER, po kterém je tento produkt pojmenován, je multispektrální barevný skener (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), který pracuje na družici Terra vypuštěné v prosinci 1999. ASTER pořizuje data ve 14-ti spektrálních pásmech od viditelného až po infračervené záření a v blízkém infračerveném pásmu lze snímat data i ve směru šikmo dozadu, takže lze pro jednu oblast nasnímat stereoskopickou dvojici snímků s prostorovým rozlišením 15 metrů. Takovéto stereoskopické dvojice se dají použít k prostorovému zobrazení dané oblasti a k výpočtu výškových poměrů. ASTER GDEM je výsledkem automatického zpracování 1.5 milionů družicových scén, které trvalo zhruba jeden rok. Výsledný produkt má podobu rastrového výškového modelu, kde hodnota každého pixelu odpovídá nadmořské výšce v metrech.

ASTER GDEM pokrývá pevninu od 83 stupňů severní do 83 stupňů jižní šířky. Je distribuovaný v rozlišení 1 úhlová vteřina, tedy zhruba 30 metrů. V porovnání se starším zdarma dostupným výškovým modelem SRTM3 tedy nabízí ASTER GDEM větší pokrytí a tříkrát lepší rozlišení.

 

Kvůli velikosti je ASTER GDEM rozdělený na dlaždice jeden krát jeden úhlový stupeň a každá dlaždice se překrývá o jeden pixel se sousedními dlaždicemi (jejich velikost je 3601*3601 pixelů). Každá dlaždice nese označení zeměpisných souřadnic svého levého dolního rohu.

Základní parametry:

Grid Souřadnicový systém Přesnost° Formát
Polohová Výšková
CE90 LE90
1” WGS84 / EGM96 30 m 20 m GeoTIFF (16bit)

° jedná se o globální předprodukční odhady, v některých oblatech může být lokální přesnost nižší

ASTER GDEM verze 1 není považován za hotový a neměnný produkt, ale počítá se s jeho dalším zpřesňováním. METI a NASA považují tuto první verzi za spíše experimentální. Při znalosti všech nedostatků a omezení je ale tento produkt do značné míry prakticky použitelný. METI i NASA se zároveň spoléhají na to, že odezva a spolupráce uživatelů pomůže při jeho budoucím vylepšování.

ASTER GDEM je dostupný zdarma. Další podrobnosti a odkaz na stažení dat najdete zde. Výsledky podrobné analýzy přesnosti pro území České republiky si můžete přečíst zde.

GISAT nabízí všem zájemcům zpracování ASTER GDEM podle jejich potřeb – mozaikování do větších území, reprojekce do vybraného souřadnicového systému, převzorkování do definovaného gridu, apod.