SPOT 3D

Výškové modely SPOT 3D jsou výsledkem zpracování družicových stereopárů pořízených družicí SPOT 5 (skener HRS) v prostorovém rozlišení 5 m. Jedná se standardní produkty společnosti Spot Image, která v rámci programu SPOT 3D postupně směřuje k celosvětovému archívu DMT zpracovaného podle jednotné metodiky a při vysokých nárocích na kvalitu a kontrolu přesnosti.

SPOT 3D tak představuje nejrozsáhlejší databázi standardizovaných výškových modelů terénu kdykoliv dostupnou běžnému uživateli.

Aktuální pokrytí družicovými stereodvojicemi SPOT 5 HRS ukazuje následující přehledová mapa.

Přehledová mapa pokrytí produkty SPOT 3D.
Stav k 1.2.2010 – 117 867 141 km2, 4 211 čtverců.

 

SPOT DEM


SPOT DEM je základní produkt řady SPOT 3D. Jeho přesnost závisí na charakteru terénu a velikosti zpracovávaného území (u větších území je možné dosáhnout vyšší přesnosti díky použití postupů blokového vyrovnání).
SPOT DEM je možné objednat pro minimální území o velikosti 3 000 km2.

Základní parametry:

Grid Souřadnicový systém Přesnost Formát
Polohová Výšková °
CE90 LE90
1” WGS84 / EGM96 15-30 m 10-20 m GeoTIFF (16bit) / DTED2 / BIL (16bit)
20m UTM WGS84 / EGM96

° pro sklon < 20 %

 

nahoru

SPOT DEM Precision


SPOT DEM Precision představuje produkt splňující veškeré standardy v oblasti poskytování výškové informace v podobě digitálního modelu terénu. Obsahuje podrobná metadata detailně popisující kvalitu výškových dat (lokální přesnost, způsob zpracování, provedené korekce a kontroly, charakteristika terénu, ...).

Základní parametry:
Grid Souřadnicový systém Přesnost Formát
Polohová Výšková °
CE90 RMS LE90 RMS
1” WGS84 / EGM96 15 m 10 m 15 m 10 m GeoTIFF (16bit) / DTED2
20m UTM WGS84 / EGM96

° pro sklon < 20 %

 

nahoru

Reference 3D


Reference 3D v sobě zahrnuje výše uvedený produkt SPOT DEM Precision doplněný o černobílé družicové ortofoto s prostorovým rozlišením ~5 m (družicová data SPOT 5 PAN). Jedná se o kompletní produkt okamžitě využitelný v široké řadě aplikací vyžadující digitální model terénu a podrobný mapový produkt.
Reference 3D je distribuován po čtvercích o velikosti 1°z.d. x 1°z.š. (na rovníku odpovídá přibližně území 111 km x 111 km).

Základní parametry digitálního modelu terénu:
Grid Souřadnicový systém Přesnost Formát
Polohová Výšková °
CE90 RMS LE90 RMS
1” WGS84 / EGM96 15 m 10 m 15 m 10 m GeoTIFF (16bit) / DTED2
° pro sklon < 20 %

Základní parametry družicového ortofota:
Rozlišení Souřadnicový systém Polohová přesnost Formát
CE90 RMS
1/6” WGS84 16 m 10 m GeoTIFF (16bit)


 

nahoru