Rastrová data

Do této kategorie patří datové produkty, které jsou výsledkem standardizovaného zpracování družicových dat. Jedná se zejména rastrové mapové výstupy v podobě letecké nebo družicové ortofotomapy a ortofotomozaiky a produkty odvozené z digitálního modelu terénu.

Pokud máte zájem o jiný typ mapových výstupů nebo o tématicky zaměřené produkty, podívejte se na nabídku našich Služeb a přehled Aplikací.