Družicové mapy

Družicové mozaiky představují ideální mapový podklad v aplikacích, které vyžadují vizuálně jednotný obrazový produkt dostupný pro rozsáhlejší území. V rámci mozaikování je možné potlačit (případně zvýraznit) radiometrické rozdíly mezi jednotlivými družicovými scénami a připravit obrazovou mozaiku podle požadavků zákazníka.
Vzhledem k rozsáhlým archivům pořízených družicových dat je možné připravit družicovou mozaiku prakticky pro jakýkoliv region na světě, v případě dlouhodobějších archivů mohou být tyto produkty zpracovány v několika časových obdobích, což nabízí velké možnosti zejména při hodnocení a posuzování vývoje a změn v krajině.

 

Družicové mozaiky


Nabízíme několik samostatných produktů v podobě obrazových družicových mozaik. Podrobnější popis a specifikace naleznete v následující tabulce.

Území Rozlišení Mapové zobrazení Družicová data Formát
Česko 30 m Křovák (S-JTSK) / Gauss-Kruger (S-42) Landsat5 TM GeoTIFF
Slovensko 30 m Křovák (S-JTSK) / Gauss-Kruger (S-42) Landsat5 TM GeoTIFF
Evropa 200 m Lambert (WGS84) Landsat5 TM GeoTIFF


Všechny uvedené produkty jsou připraveny k okamžitému odběru. Kromě kompletních mozaik je také možné zakoupit výřezy dat podle specifikace zákazníka.
Tato naše nabídka bude postupně rozšiřována, již dnes nabízíme možnost časové aktualizace stávajících produktů nebo jejich dodání s jinými parametry.
Náhledy a ukázky všech produktů najdete ve fotogalerii, data v nižším rozlišení jsou k dispozici v sekci Data ke stažení.

 
 
 
 

nahoru